Technologia wysokoefektywnego odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych.

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla inwestorów publicznych i prywatnych, którzy chcą poprawić jakość powietrza w budynku lub zapewnić jego
skuteczną wentylację, oferujemy centralę wentylacyjną, która dzięki wysokosprawnej sekcji rekuperacji oraz zastosowanej automatyce, znacznie obniża koszty eksploatacji i zużycie energii elektrycznej w obiekcie. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych rozwiązań, dostarczamy wysoce efektywne i proste w obsłudze urządzenie, w szerokim zakresie wydajności powietrza.

Firma INWENT opracowała innowacyjną centralę wentylacyjną, która stanowi przełom w technologii wentylacyjnej. Nowatorskie rozwiązanie spełnia wymogi najwyższych klas energooszczędności. Rekuperator nie zawiera
ruchomych elementów, a do jego działania nie jest wymagane dostarczenie dodatkowej energii. Technologia opiera się na połączeniu szeregu wymienników przeciwprądowych w jedną baterię, dzięki czemu przy relatywnie
niskim spadku ciśnienia, możliwe jest osiągnięcie najwyższej sprawności temperaturowej w szerokim zakresie wydajności powietrza. Układ zabezpieczający rekuperator przed szronieniem, zapewnia wysoki odzysk ciepła
także w okresie zimowym. Schemat przepływu powietrza w centrali został tak zaprojektowany, aby zminimalizować opory przepływu i uzyskać wyższą sprawność urządzeń. Zintegrowany z centralą system sterowania jest niezawodny,
intuicyjny i przyjazny użytkownikowi.

Najważniejszą realizacją z wykorzystaniem technologii firmy INWENT, ukończoną w 2013 r., jest wykonanie i montaż pierwszej centrali wentylacyjnej z wysokoefektywnym odzyskiem ciepła w budynku Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

Korzyści z zastosowania technologii:

  •  Wysoki odzysk ciepła lub chłodu ze sprawnością temperaturową
    do 90 %.
  • Niski spadek ciśnienia na rekuperatorze rzędu 80 – 150 Pa.
  •  Skuteczny system zabezpieczający rekuperator przed szronieniem.
  •  Typoszereg obejmujący zakres wydajności od 1 000 do 25 000 m3/h.
  •  Zintegrowany system automatyki z modułem BMS.
  •  Swobodnie konfigurowany układ centrali.