Technologia spalania odpadowych gazów koksowniczych w kotle parowym

Blog page

Charakterystyka technologii:

Teraz każdy zakład produkujący koks metodą suchego chłodzenia może skuteczne rozwiązać problem emisji szkodliwych pyłów i gazów do otoczenia poprzez wykorzystanie gazowych odpadów produkcyjnych do wytwarzania energii. Wystarczy wdrożyć technologię spalania odpadów w kotle parowym, oferowaną przez firmę Energoinstal S.A. i w istotny sposób ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Energetyczne wykorzystanie pyłów i gazów to czysty zysk.

Nie pozwólmy, aby zanieczyszczenia niszczyły środowisko – zmieniajmy je w czystą energię!

Istotą technologii oferowanej przez firmę Energoinstal S.A. jest wykorzystanie energetyczne gazów odpadowych. Ta metoda efektywnie wykorzystuje gazy odpadowe trafiające do atmosfery, zanieczyszczające środowisko tj. gaz nadmiarowy, a także wykorzystuje procesowy gaz koksowniczy po czyszczeniu niskociśnieniowym do produkcji w kogeneracji energii cieplnej i energii
elektrycznej. W technologii klasycznej gaz nadmiarowy jest odprowadzony tzw. „zimnym kominem” lub spalany w pochodni gazu koksowniczego. Technologia Energoinstal S.A. redukuje emisję zanieczyszczeń pyłowo -gazowych tlenku węgla CO2, emisję pyłów, a także ogranicza emisję szeregu innnych zanieczyszczeń do atmosfery.

Sztandarową realizacją w tym zakresie jest ukończona w 2007 r  Elektrociepłownia w ZK „Przyjaźń”. W realizacji tego zadania Energoinstal S.A. wystąpił jako Generalny Realizator Inwestycji. Zastosowany w EC „Przyjaźń” sposób utylizacji gazu nadmiarowego daje ogromne korzyści energetyczne i ekologiczne.

Utylizacja przez spalanie w koksowni umożliwiła uzyskanie ze strumienia pobranej mieszaniny obydwu gazów następujących efektów: produkcji pary procesowej, pary technologicznej, pary ciepłowniczej, ciepła dla sieci grzewczej i wynikowo produkcji energii elektrycznej 21 MWe.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Technologia wytwarza energię, która pokryje bieżące i perspektywiczne
  zapotrzebowanie, nie przyczyniając się do podniesienia efektu cieplarnianego.
  Przewyższa tym używanie nieodnawialnych zasobów energii
  pierwotnej w postaci paliw kopalnych, pozostając w zgodzie z wytycznymi
  Komisji Europejskiej z 10 stycznia 2007 r.
 • Umożliwia redukcję szeregu zanieczyszczeń dostających się do atmosfery.
 • Utylizacja gazu nadmiarowego pozwala na osiągnięcie dodatkowych
  korzyści energetycznych.