Technologia produkcji szkła antyrefleksyjnego

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla producentów paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych, którzy mają problem z małą trwałością powłok wytwarzanych modułów, oferujemy szkło antyrefleksyjne, posiadające unikalne właściwości optyczne. W odróżnieniu od szkła z powłoką antyrefleksyjną wytwarzanego metodami pirolitycznymi, umożliwiamy produkcję trwałego, odpornego na działanie czynników zewnętrznych szkła z warstwą antyrefleksyjną, zwiększającą wydajność paneli i kolektorów.

Szkło antyrefleksyjne produkowane w technologii firmy D.A. Glass jest rozwiązaniem wyróżniającym się dużą trwałością powłok. Powierzchnia szkła nie jest bowiem pokrywana powłoką antyrefleksyjną, lecz jest modyfikowana chemicznie. W ten sposób na szkle powstaje warstwa, która w odróżnieniu od powłoki antyrefleksyjnej nie daje się łatwo usuwać mechanicznie, gdyż stanowi jego integralną część. Ponadto warstwa ta ma właściwości samoczyszczące,gdyż zanieczyszczenia są samoczynnie usuwane przez wiatr i deszcz. Dodatkowo warstwa antyrefleksyjna wytwarzana w technologii D.A. Glass, charakteryzuje się największą skutecznością przy długości fali światła, przy której wydajność panelu jest najwyższa.

Produkcja szkła antyrefleksyjnego w technologii chemicznej modyfikacji jego powierzchni, jest aktualnie wdrażana w fabryce D.A. Glass America Inc. Zarówno w Polsce, jak i w Europie jest to rozwiązanie wysoce konkurencyjne, z wytrzymałą i skutecznie działającą warstwą antyrefleksyjną, dodatkowo spełniające wszystkie, bardzo wymagające przepisy w zakresie ochrony środowiska obowiązujące w USA.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Zwiększenie wydajności paneli fotowoltaicznych o ok. 4%.
 • Zmniejszenie zjawiska odbicia światła, pozwalające uzyskać 99,3%
  transmisji.
 • Zwiększenie produkcji energii elektrycznej paneli fotowoltaicznych z 4,4
  do 6 kW z 1 m2 panelu.
 • Zwiększenie wydajność kolektorów słonecznych o ok. 8%, potwierdzone
  badaniami.
 • Prosty proces produkcyjny, pochłaniający mniej energii, ekologiczny.