Technologia produkcji spoiw hydraulicznych na bazie Ubocznych Produktów Spalania

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla energetyki mającej nadmiar popiołu ze spalania węgla oraz dla budownictwa potrzebującego materiałów, oferujemy technologię produkcji spoiw na bazie ubocznych produktów spalania oraz spoiwa drogowe i materiały do iniekcji. W porównaniu do materiałów na bazie cementu i wapna, nasze spoiwa mają niższy ślad węglowy oraz niższą cenę.

Technologia produkcji spoiw opartych na ubocznych produktach spalania węgla w energetyce, stanowi przyszłościowe rozwiązanie dla inżynierii lądowej i drogowej. Te elementy budowli, w których wymagane są jedynie umiarkowane osiągi wytrzymałościowe, mogą być wykonane przy użyciu spoiw firmy Ekotech, których wytwarzanie i wykorzystywanie wymaga jedynie niewielkich emisji gazów cieplarnianych, w porównaniu z produkcją tradycyjnych spoiw budowlanych.

Rodzina spoiw geotechnicznych oferowana pod nazwą handlową TEFRA (z greckiego – ‘popiół’), pozwala realizować założenia zielonych zamówień publicznych – sprzyjać ochronie klimatu oraz oszczędzać koszty, gdyż w znaczącej liczbie zastosowań geotechnicznych nasze materiały są konkurencyjne cenowo, w stosunku do rozwiązań opartych na cemencie czy wapnie.

Rodzina spoiw TEFRA powstała dzięki głębokiej znajomości procesów spalania, pozwalającej na skuteczne adaptowanie tego podejścia do warunków lokalnych wszędzie tam, gdzie przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystując węgiel generują dużo popiołów, a traktują je jako uciążliwy problem.

Z blisko dwóch milionów ton ubocznych produktów spalania zagospodarowanych przez firmę Ekotech w latach 2008-2012, ponad pół miliona ton użyto do spoiw, które zastosowano przede wszystkim przy budowie dróg – lokalnych, ekspresowych jak i autostrad.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Obniżenie śladu węglowego budowli geotechnicznych.
  • Dobre osiągi techniczne.
  • Obniżony ciężar właściwy.
  • Skuteczne zastąpienie wapna i cementu w znaczącej części prac ziemnych.
  • Dopasowanie do wymogów zielonych zamówień publicznych.