Technologia produkcji mieszanek popiołowych i żużlowych FLUMIX

Blog page

Charakterystyka technologii:

Mieszalnik FLUMIX pozwala przetworzyć odpady poprodukcyjne procesów hutniczych (żużel), popioły lotne i mączki wapienne na pełnowartościowe materiały budowlane – cementy i zaprawy na bazie cementu. W porównaniu do konkurencji oferujemy wysoką wydajność na poziomie 40-80 t/h przy wielokrotnie niższym zużyciu energii. Nasze urządzenie wyróżnia także mobilność – instalacje możemy przenieść w dowolnie wybrane miejsce w ciągu jednego dnia, a całość technologii zajmuje dwa standardowe kontenery.

Technologia FLUMIX jest wykorzystywana w przemyśle budowlanym i drogowym, do wytwarzania cementu i zaprawy na bazie cementu, popiołów, żużli i mączek wapiennych. Rozwiązanie produkowane przez firmę Biko-Serwis Sp. z o.o. Sp. k. stanowi kompletną technologię, pracującą w trybie automatycznym, ze zintegrowaną wizualizacją procesu i możliwością płynnej zmiany receptur. Kluczową częścią technologii jest mieszalnik fluidalny, który osiąga doskonały efekt homogenizacji bez żadnych ruchomych elementów. Dodatkowo mieszalnik jest urządzeniem wysoce wydajnym i nisko energochłonnym, które wyróżnia nawet 20-krotnie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż w konkurencyjnych rozwiązaniach. Ponadto urządzenie jest mobilne, a instalację możemy przenieść w dowolnie wybrane miejsce w ciągu jednego dnia. Całość instalacji zajmuje zaledwie powierzchnię dwóch standardowych kontenerów.

Technologia FLUMIX powstała w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych nad zachowaniem się materiałów sypkich, prowadzonych we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Warto nadmienić, że urządzenie jest przedmiotem zgłoszenia do ochrony patentowej w Polsce.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • 20-krotnie niższy koszt produkcji, ze względu na wykorzystanie mieszalnika fluidalnego.
  • Pełna automatyzacja procesu.
  • Mobilność – instalację można przenieść w inne miejsce w ciągu jednego dnia, a całość urządzeń może się znajdować na stałe w dwóch łatwych do transportu kontenerach.
  • Ekonomika miejsca – dzięki technologii FLUMIX niepotrzebne stają się budynki produkcyjne.
  • Wysoka jakość produktu końcowego – na co wpływa dokładne dozowanie, skuteczne mieszanie i dodatkowe rozdrabnianie materiału, w celu eliminacji zbryleń.
  • Produkcja w czasie rzeczywistym – silosy produktu końcowego stają się zbędne, gdyż mieszanki są wytwarzane w sposób ciągły, z dużą wydajnością i ładowane bezpośrednio na cysterny odbiorcy.