Technologia do oczyszczania biogazu o nazwie handlowej Biosulfex ®

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla oczyszczalni ścieków, biogazowni rolniczych, wysypisk śmieci i innych przedsiębiorstw produkujących biogaz, które w celu wykorzystania tego gazu do produkcji ciepła i energii elektrycznej, poszukują skutecznego sposobu usuwania z niego siarkowodoru (oraz pyłów i siloksanów), oferujemy technologię BIOSULFEX®. W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych dostarczamy niezwykle efektywny proces technologiczny, który usuwa siarkowodór do bardzo małych ilości rzędu nawet kilku ppm.

Odsiarczanie biogazu metodą BIOSULFEX®, zapobiega awariom silników gazowych, chroni rurociągi, armaturę i elementy kotła przed korozją. Proces odsiarczania eliminuje także zagrożenie zatrucia ludzi toksycznym siarkowodorem.

Urządzenie BIOSULFEX® jest wykonywane pod indywidualne wymogi klienta. Jego sprawność odsiarczania wynosi powyżej 99%. Jedynym produktem ubocznym procesu jest pulpa siarkowa, będąca jednocześnie agrosurowcem. Urządzenie BIOSULFEX® może być dodatkowo wyposażone w elementy do usuwania pyłów i siloksanów. Istnieje także możliwość zainstalowania kilkubiegowej wersji urządzenia, co pozwala na bardziej oszczędną pracę w okresach, gdy jego eksploatacja jest mniejsza. Urządzenie nie wymaga stałej obsługi, jest kompaktowe, łatwe w konserwacji oraz wykonane z materiałów wysokiej jakości.

W ciągu 30 letniej działalności Zespół Innowacyjny PROMIS wyprodukował ponad kilkadziesiąt urządzeń, których głównymi odbiorcami są oczyszczalnie ścieków, biogazownie i zakłady przemysłowe. Wydatek biogazu w dotychczas funkcjonujących urządzeniach wynosi od 50 m3/h do 2 250 m3/h.

 

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Sprawność odsiarczania powyżej 99 %, odsiarczanie do poziomu nawet
  kilku ppm.
 • W procesie stosowania technologii BIOSULFEX® nie powstają ścieki i nie są
  emitowane do atmosfery szkodliwe substancje.
 • Bardzo mała ilość odpadu, w postaci pulpy siarkowej, będącej jednocześnie
  cennym surowcem.
 • Technologia jest chroniona patentami.
 • Urządzenie jest ekonomiczne m.in. ze względu na niskie koszty eksploatacyjne.