Technologia Minimalizacji Osadu PROTE-MOS

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla oczyszczalni ścieków, które chcą ograniczyć ilość generowanego osadu i poprawić jakość ścieków oczyszczonych, oferujemy innowacyjną technologię PROTE-MOS, która optymalizuje proces oczyszczania ścieków metodą biologiczną. W przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku rozwiązań, tj. spalanie czy suszenie osadów, technologia nie wymaga ponoszenia kosztów inwestycyjnych i nie wymusza przebudowy obiektu, na którym jest stosowana, zapewnia zmniejszenie ilości generowanego osadu ściekowego o min. 20%, proporcjonalną redukcję ilości zużywanych reagentów chemicznych oraz polepszenie parametrów ścieków oczyszczonych.

Technologia Minimalizacji Osadu PROTE-MOS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom operatorów oczyszczalni ścieków. Umożliwia optymalizację pracy oczyszczalni, poprzez dobór indywidualnych i bezpiecznych dla każdego obiektu parametrów procesu technologicznego, bez modyfikacji jego założeń projektowych. Zastosowanie rozwiązania stwarza warunki dla rozwoju mikroflory, poprzez intensyfikację procesów biologicznego samooczyszczania. Dzięki modyfikacji osadu czynnego, zwiększa się też różnorodność mikrobiologiczna w ekosystemie oczyszczalni. Technologia pozwala na zredukowanie o min. 20% ilości generowanego osadu ściekowego i proporcjonalne zmniejszenie ilości zużywanych reagentów chemicznych, co przekłada się na obniżenie kosztów związanych z gospodarką osadową. PROTE-MOS bazuje wyłącznie na biologicznej metodzie redukcji osadu ściekowego i dlatego jest rozwiązaniem w pełni ekologicznym.

W przeprowadzonych przez nas projektach, dzięki zastosowaniu technologii PROTE-MOS uzyskaliśmy średnio następujące wyniki:
– zredukowano ilość osadu ściekowego o 43,1%
– zredukowano ilość zużywanych reagentów chemicznych: PIX (siarczanu żelaza) o 100%, polielektrolitów o 23,4% oraz wapna o 22,8%
– polepszono parametry ścieków oczyszczonych poniżej wymagań wynikających z normy aglomeracyjnej, w tym zredukowano ilość pierwiastków biogennych w ściekach tj. azotu 8,6 mg/L (przy obowiązującej normie 15 mg/L) oraz fosforu 0,5 mg/L (przy obowiązującej normie 2 mg/L) bez użycia siarczanu żelaza.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Redukcja ilości generowanego osadu ściekowego o min. 20%.
 • Poprawa jakości ścieków oczyszczonych wyłącznie metodą biologiczną.
 • Zmniejszenie zużycia reagentów chemicznych, w tym całkowite zaprzestanie
  dozowania siarczanu żelaza (PIX).
 • Brak konieczności ponoszenia kosztów wdrożenia technologii przez inwestora/
  licencjobiorcę.
 • Wymierne oszczędności już od pierwszego miesiąca stosowania technologii.
 • Wzrost odporności obiektu na uderzenia hydrauliczne o zmiennym ładunku
  zanieczyszczeń.