Technologia firmy ASKET weryfikowana w ramach systemu ETV

Mobilna brykieciarka BIOMASSER firmy ASKET Roman Długi, będzie pierwszą polską technologią badaną w ramach unijnego programu weryfikacji technologii środowiskowych ETV (Environmental Technologies Verification). Firma podpisała już umowę z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach (oddziały w Poznaniu i Warszawie) – jedynym w Polsce ośrodkiem uprawnionym do wydawania unijnych Świadectw Weryfikacji.

ETV to narzędzie rynkowe, którego zadaniem jest ułatwienie i przyspieszenie komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych. System pozwala w sposób niezależny i bezstronny sprawdzić, czy parametry sprawności deklarowane przez dostawcę nowatorskiej technologii środowiskowej są zgodne z prawdą i poparte rzetelnymi danymi z badań. Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane, niezależne Jednostki Weryfikujące. W rezultacie weryfikacji dostawca technologii uzyskuje Świadectwo Weryfikacji jako potwierdzenie, że  parametry sprawności deklarowane dla danej technologii są wiarygodne i oparte na solidnych podstawach naukowych.

Obecnie europejski system ETV wdrażany jest jako program pilotażowy z udziałem kilku państw UE, w tym Polski.

Firmie ASKET – laureatowi projektu Greenevo − serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnego przejścia procedury!