Szwecja dla Ukrainy

Podczas prezydencji Szwecji w Unii Europejskiej, na wsparcie efektywnego wykorzystania energii na Ukrainie i w innych krajach Wschodniej Europy zostało przeznaczone 90 mln euro. Zebranie funduszy w formie dotacji umożliwiły pożyczki udzielone przez: European Bank for Reconstruction and Development (E.B.R.D.), European Investment Bank, Nordic Investment Bank, Nordic Environment Finance Corporation oraz the World Bank Group.

Wspomniany fundusz wspierał będzie oszczędzanie wody oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Inicjatywa ta świadczy o pozytywnych zmianach w UE oraz we Wschodniej Europie, gdzie zużycie tych produktów jest niepokojąco wysokie.

Zgodnie z danymi podanymi przez Energy Information Administration (EIA) w USA, zużycie energii na Ukrainie stanowi jedno z największych w Europie. Dla porównania, utrzymuje się na poziomie dwa razy wyższym niż w Niemczech. Dlatego też Ukraina przygotowuje się także do innych projektów związanych z energooszczędnością i wykorzystaniem energii alternatywnej.

Co ważne, projekty z zakresu ekologii nie tylko zwiększają wzrost konkurencyjności gospodarki, ale także bezpieczeństwo energetyczne państw. Toteż w styczniu tego roku E.B.R.D. zaproponował plan działania w dziedzinie energii, który ma stanowić wzór dla potencjalnych inwestycji.

Źródło: http://www.ecoseed.org/en/green-policies/europe/5321-Sweden-spearheads-energy-efficiency-fund-for-Ukraine