Sztuczna nerka dla środowiska

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla instytucji prywatnych i publicznych, posiadających lub zarządzających zbiornikami wodnymi, które wymagają poprawy jakości wód oferujemy technologię „Sztuczna nerka dla środowiska”, łączącą napowietrzanie (aeratory) z uzupełniającymi metodami rekultywacji zbiorników wodnych, takimi jak: dozowanie związków chemicznych, naświetlanie promieniowaniem UV, ultradźwięki oraz nanotechnologia z ditlenkiem tytanu i srebra. W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych proponujemy technologię kompleksową, energooszczędną, mobilną, która ma zastosowanie na różnych zbiornikach wodnych.

„Sztuczna nerka dla środowiska” to system aeracji połączony ze sprawdzonymi technologiami rekultywacji jezior. W zależności od warunków zewnętrznych i metod rekultywacji rozwiązanie technologiczne może być wykorzystywane jako stacjonarne, pływające lub mobilne. Urządzenie pobiera wodę z najgłębszychmiejsc zbiornika wodnego (do 500 m), a następnie odgazowuje i napowietrza wody przydenne napływające do sztucznej nerki. Ponadto w urządzeniu stosowane są dodatkowe metody wpływające na poprawę funkcjonowania ekosystemu m.in.: dezintegracja ultradźwiękowa, separacja magnetyczna, inaktywacja związków biogennych przy użyciu koagulantów nowej generacji, nanotechnologia (ditlenek tytanu +UV).

Nowatorskie urządzenie do rekultywacji jezior powstało dzięki zaangażowaniu specjalistów z firmy POLIMAT EKO oraz naukowców z Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skonstruowano
urządzenie mobilne, działające w sposób selektywny (minimalnie ingerujące w środowisko naturalne), wykorzystujące jednocześnie kilka metod rekultywacji, celem skrócenia procesu rewitalizacji akwenów. Wstępne wyniki badań wykazują stałą tendencję poprawy parametrów wody i przemian ładunku biogenów, głównie fosforu, zdeponowanych w osadach dennych w formy nieaktywne biologicznie. Również rezultaty pochodzące z okresu zimowego przy długotrwałym zalodzeniu, są pozytywne. Sztuczna nerka dla środowiska funkcjonuje na jeziorach w województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Intencją firmy jest dalsza ekspansja technologii, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Wielozadaniowość – równoczesne stosowanie więcej niż jednej metody
    rekultywacji.
  • Szeroki zakres zastosowania – dostosowanie do warunków oraz stopnia
    zanieczyszczenia akwenu.
  • Selektywne działanie – działanie w miejscach najbardziej zanieczyszczonych.
  • Łatwa procedura aplikacyjna – mobilne urządzenie.
  • Wysoka efektywność oczyszczania – odbudowa zdegradowanych ekosystemów.