Systemy zasilania z ogniwem paliwowym PULSTAR

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla zakładów przemysłowych, produkcyjnych, ośrodków ochrony zdrowia, transportu, telekomunikacji, sektora IT, które potrzebują niezawodnego systemu zasilającego, wytwarzającego energię elektryczną, oferujemy bezprzerwowy system zasilania ekologicznym ogniwem paliwowym PULSTAR. W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań opartych na klasycznych bateriach, dostarczamy gotowe systemy zasilania z ogniwem paliwowym, pracujące na sieć elektryczną oraz na odbiorniki wyspowe z długim czasem podtrzymywania, gwarantujące pewność zasilania w przypadku awarii sieci i niestwarzające problemów eksploatacyjnych.

System zasilania awaryjnego PULSTAR oparty jest na ekologicznym źródle energii – ogniwie paliwowym. Dostarczając wodór oraz powietrze, otrzymujemy energię elektryczną i czystą wodę jako produkt uboczny. Ogniwo pracuje bezgłośnie, ma bardzo małe gabaryty w porównaniu do agregatu. Może być zainstalowane w dowolnym pomieszczeniu. Standardowa duża butla z wodorem zapewnia pracę systemu przy mocy 1kW przez 8 godzin. Ogniwa paliwowe zamieniają bezpośrednio energię zawartą w związkach chemicznych na energię prądu stałego. Zamiana ta następuje przy wysokiej sprawności energetycznej i bardzo małym negatywnym oddziaływaniu na środowisko.

System zasilania awaryjnego PULSTAR został wdrożony do pracy u 4 klientów: na Politechnice Gdańskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej i Politechnice Śląskiej. Dostarczone systemy zasilania składały się z następujących elementów: ogniwa paliwowego o mocy 1,2 kW, przetwornicy DC/DC stabilizującej napięcie z ogniwa, falownika umożliwiającego zasilanie z systemu odbiorników przemiennoprądowych, a także współpracę systemu z siecią rozdzielczą niskiego napięcia. System zasilania wyposażony w układ nadzoru będący integralną jego częścią, pozwala na zdalne sterowanie systemem oraz odczyt wszystkich parametrów pracy systemu. Systemy PULSTAR oferowane jednostkom naukowo-badawczym są wykorzystywane do prowadzenia badań zarówno nad samymi ogniwami paliwowymi, jak i systemu w całości. Dodatkowo dostarczone technologie wzbogacają program nauczania o najnowsze technologie w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej. Systemy zasilania gwarantowanego PULSTAR zostały wdrożone w całości u klientów. Pierwsze wdrożenie odbyło się już w roku 2003.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Innowacyjne, ekologiczne źródło zasilania oparte na ogniwie paliwowym
  typu PEM.
 • Niezawodność systemu dzięki monitorowaniu pracy ogniwa paliwowego,
  rejestracji stanów pracy zasilacza i alarmowaniu w przypadku wystąpienia
  awarii przez System Automatycznego Nadzoru (SAN3).
 • Bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu podwójnych zabezpieczeń przeciwwypływowych
  wodoru oraz zabezpieczeń nadnapięciowych, nadprądowych,
  przeciwzwarciowych, etc. interfejs RS-232.
 • Budowa modułowa.
 • Wysoka stabilność napięć i prądów wyjściowych oraz niskie pulsacje napięcia
  wyjściowego.