System Pomiarów Wietrzności i Warunków Środowiskowych MDL

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla inwestorów farm wiatrowych, zmagających się z protestami społecznymi związanymi z hałasem generowanym przez turbiny wiatrowe, oferujemy system MDL gromadzący dane środowiskowe oraz mierzący tło akustyczne. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, nasz system umożliwia gromadzenie wszelkich niezbędnych danych środowiskowych, w celu przeprowadzenia audytów wietrzności oraz optymalnego posadowienia turbin wiatrowych pod względem generowanego hałasu.

System Pomiarów Wietrzności i Warunków Środowiskowych MDL został zaprojektowany z myślą o pomiarach, niezbędnych do przeprowadzenia audytów wietrzności, poprzedzających budowę elektrowni wiatrowych. System MDL oprócz rejestracji danych pomiarowych związanych z prędkością i kierunkiem wiatru, umożliwia także rejestrację temperatury powietrza, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego oraz hałasu. Zgromadzone dane można importować do dowolnego programu, służacego do analizy i szacowania energii wiatru, bądź do arkusza kalkulacyjnego. Programowanie systemu jest intuicyjne, a szereg dostępnych funkcji gwarantuje dużą elastyczność w dostosowaniu go do wymagań klienta. Wbudowany modem GSM umożliwia bezprzewodową transmisję zgromadzonych danych oraz zdalną konfigurację. System dostarczany jest w obudowie odpornej na warunki środowiskowe wraz z akumulatorem żelowym i panelem słonecznym.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Kompleksowe wykonywanie całorocznych pomiarów hałasu i warunków
    środowiskowych.
  • Optymalne posadowienie turbin wiatrowych pod względem generowanego
    hałasu.
  • Zarządzanie ryzykiem inwestycji wykluczające jej niepowodzenie
    bądź zakłócenia przez protesty społeczne.
  • Gromadzenie danych z zakresu pomiaru tła akustycznego.