Strategiczne partnerstwo firm PP-EKO Sp. z o.o. i ECOTECH Polska S.A. dla czystego wydobycia gazu łupkowego

Dnia 19 marca 2012 r. PP-EKO Sp. z o.o. i Ecotech Polska S. A. – polskie spółki technologiczne działające w branży inżynierii środowiska – zawarły strategiczne partnerstwo w celu wspierania i rozwoju kompleksowych technologii związanych z oczyszczaniem ścieków i przeróbką odpadów po wydobyciu gazu łupkowego.

Dzięki połączeniu działań PP-EKO sp. z o. o. i Ecotech Polska S.A. rozwijane będą rozwiązania umożliwiające kompleksowe neutralizowanie pozostałości z wydobycia gazu łupkowego: zarówno od strony gospodarki wodno-ściekowej, jak i redukcji odpadów wydobywczych in-situ. Wspólne zastosowanie obu technologii pozwoli na zamknięcie całości inwestycji odwiertu gazu łupkowego, jako projektu bezodpadowego z minimalnym wpływem na środowisko i zminimalizowanym wykorzystaniem wód powierzchniowych.

PP-EKO sp. z o. o. posiada innowacyjną technologię ROVAPOŸ pozwalającą na bardzo wysoki (do 98%) odzysk wody ze ścieków, która może być wykorzystywana do oczyszczania wód po procesie szczelinowania gazu łupkowego. Cechuje ją wyjątkowo duża efektywność energetyczna i mała ilość produkowanych odpadów, niespotykana w innych zagranicznych systemach odzysku wody do celów produkcyjnych. Technologia ROVAPOŸ posiada szereg aplikacji w przemyśle chemicznym i lotniczym, które z łatwością można przenieść do procesu wydobycia gazu łupkowego.

Ecotech Polska S.A. tworzy i rozwija technologie przeróbki odpadów przemysłowych, tak aby nie miały charakteru odpadów niebezpiecznych – w tym opatentowaną na świecie technologię ENVIRO-MIXŸ, która może znaleźć zastosowanie także w procesie oczyszczania odpadów po wydobyciu gazu łupkowego. Firma dysponuje opłacalnymi rozwiązaniami wiodącymi w procesach wiązania i stabilizacji wielu rodzajów zanieczyszczeń.

– Wejście na rynek gazu łupkowego opieramy na naszej sprawdzonej technologii Rovapo, która dystansuje konkurencyjne światowe rozwiązania pod względem kosztów energetycznych i eksploatacyjnych – powiedział Wojciech Pietraszek, Prezes Zarządu PP-EKO Sp. z o. o. – Rovapo dobrze sprawdza się w przemyśle ciężkim, przy tzw. ściekach trudnych, o dużej koncentracji zanieczyszczeń, stąd spore zainteresowanie naszą technologią – nie tylko w Polsce – podkreślił.

Strategiczne partnerstwo PP-EKO Sp. z o.o. i Ecotech Polska S.A. jest odpowiedzią na wyzwania ekologiczne związane ze skomplikowanym procesem eksploatacji złóż łupkowych. – Jestem głęboko przekonany, że zawarte porozumienie jest kamieniem milowym w kwestii odwiertów gazów łupkowych i ich negatywnego wpływu na środowisko. Obie technologie to zupełna innowacja w skali światowej – rozwiązują problemy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej przy wydobyciu gazu, z którymi jeszcze nikt nie poradził sobie w satysfakcjonujący sposób – mówi Dominik Wojewódka Prezes Spółki Ecotech Polska. – Ufam więc, że nasze rozwiązanie znajdzie odbiorców również poza granicami kraju – dodaje.

Dzięki zawartej umowie o współpracy obie firmy, laureatki Greenevo – prestiżowego projektu Ministerstwa Środowiska, oferują kompleksową obsługę: od prac doradczych, po najlepszą konfigurację dobór i prace wykonawczo – obsługowe z wykorzystaniem obu technologii: ENVIRO-MIXŸ i ROVAPOŸ. Zakres współpracy opiera się na dogłębnej wiedzy merytorycznej oraz dużym doświadczeniu w realizacji komparatywnych projektów.

Za kompleksową obsługę procesu gospodarczego odpowiada firma 3zp Sp. z o.o. , z którą PP-EKO i Ecotech Polska współpracują od listopada 2011 r.

Źródło: http://www.ppeko.com.pl/dla-mediow/aktualnosci/strategiczne-partnerstwo-pp-eko-dla-czystego-wydobycia-gazu-upkowego.aspx (20.03.2012)