Sterownik zdalnej kontroli urządzeń elektrycznych z komunikacją PLC

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów poszukujących sprawdzonych rozwiązań zmniejszających koszty oświetlenia ulic, placów, parków, parkingów itp. oferujemy system zdalnej, inteligentnej kontroli oświetlenia. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, oferujemy sterowniki umożliwiające pełną kontrolę nad każdą lampą zdalnie przez internet, wskazanie jej bieżącego zużycia energii oraz detekcję awarii, zaś dzięki zastosowanej komunikacji z użyciem istniejących przewodów zasilających (europejski standard LonWorks PLC) i prostej instalacji systemy zapewniają osiągnięcie znacznych oszczędności.

System inteligentnego sterowania oświetleniem ulic umożliwia sterowanie i kontrolę poszczególnymi lampami za pomocą sieci internetowej. Operator w prosty sposób ma możliwość włączyć/wyłączyć każdą lampę lub zredukować
jej moc, bądź to ręcznie z poziomu strony internetowej, bądź to automatycznie według zadanego wcześniej algorytmu. Sposób sterowania może być zależny od warunków oraz lokalizacji i niezależny dla różnych grup lamp, czy nawet pojedynczych lamp danego obwodu. Komunikacja pomiędzy lampami wykorzystuje istniejące przewody zasilające (europejski standard LonWorks PLC), nie ma więc potrzeby prowadzenia dodatkowych przewodów komunikacyjnych. System na bieżąco monitoruje pracę lamp i operator może być natychmiast powiadamiany o awariach, czy otwarciu oprawy np. SMS-em.

Technologia inteligentnego sterowania z wykorzystaniem komunikacji Lon-Works PLC ma zastosowanie głównie w przypadku systemów oświetlania ulic. Dzięki naszemu systemowi GLC możliwe jest osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz znaczne ograniczenie emisji CO2. Ułatwione jest też zarządzanie siecią oświetleniową, gdyż operator systemu jest na bieżąco informowany o stanie oświetlenia oraz o awariach. Przykłady instalacji tego typu działających w Oslo oraz na obrzeżach Paryża dowodzą, że oszczędności mogą sięgać nawet 70%, a czas reakcji na awarie może się skrócić do kilku godzin. Nasze produkty oparte o tę technologię działają również w innych instalacjach. Przykładem mogą być systemy ogrzewania aut na parkingach w Szwecji, które dzięki wykorzystaniu naszych rozwiązań, przyczyniły się do racjonalizacji zużycia energii i przyniosły wymierne oszczędności.

Korzyści z zastosowania technologii:

 •  Sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi – ręczne lub automatyczne
  załączanie lub wyłączanie lamp oraz funkcji ograniczania ich mocy.
 •  Grupowanie lamp w zależności od potrzeb i ustalanie rożnych algorytmów
  sterowania dla różnych grup lamp.
 •  Monitorowanie zużycia energii elektrycznej czynnej i biernej poszczególnych
  lamp i grup lamp, czy też dodatkowych urządzeń zasilanych
  z tej samej instalacji np. oświetlenia świątecznego; ciągły pomiar mocy
  czynnej i biernej, współczynnika mocy i THD.
 •  Detekcja prawidłowego działania lamp, a w przypadku awarii systemu
  ma możliwość powiadomienia operatora i ekipy serwisowej za pomocą
  wiadomości SMS o zdarzeniu.
 •  Detekcja nieuprawnionego otwarcia obudowy lampy z powiadamianiem
  odpowiednich służb serwisowych.