Stacja monitorowania hałasu i warunków środowiskowych ENVIRO 151

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla wszystkich, którzy borykają się z problemem hałasu komunikacyjnego, oferujemy automatyczną stację monitorującą.
W przeciwieństwie do innych systemów pomiaru hałasu, dostarczamy rozwiązanie do długookresowego monitoringu o elastycznych możliwościach rozbudowy, gwarantujące oszczędność czasu i zasobów.

Stacja ENVIRO 151 przeznaczona jest do ciągłej i długookresowej rejestracji poziomu dźwięku, natężenia ruchu pojazdów oraz warunków środowiskowych: temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz opadów. Możliwy jest też montaż modułu pomiaru parametrów jakości powietrza. Stacja może również stanowić mobilny system pomiarowy zamontowany w samochodzie/przyczepie. Sterowanie stacją jest możliwe z dowolnej przeglądarki internetowej. Dane pomiarowe mogą być pobierane bezpośrednio ze stacji, jak i z serwera, który można przystosować do automatycznego pobierania, przechowywania i dystrybucji danych z kilku stacji pomiarowych, składających się na sieć monitoringu na wybranym obszarze.

Stacja ENVIRO 151 nagrodzona została na Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej w Warszawie oraz na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska – POLEKO w Poznaniu. Została wdrożona m.in. w kilku największych miastach w Polsce: Kielcach, Wrocławiu, Gdańsku oraz w projektach w Republice Czeskiej, m.in. inteligentnego zarządzania ruchem w miejscach rekonstrukcji dróg.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Szybka identyfikacja przekroczeń norm oraz ich korelacja ze zgromadzonymi
  dotychczas danymi przez wbudowany w stację kontroler.
 • Internetowa obsługa – oszczędność czasu i pełne zautomatyzowanie
  pomiarów, zastępujące stosowane dotychczas ręczne techniki gromadzenia
  danych np. zliczania pojazdów.
 • Brak konieczności zakupu i instalacji dodatkowego oprogramowania.
 • Możliwość zasilania stacji z różnych typów źródeł, również w połączeniu
  z panelami słonecznymi.
 • Prostota i intuicyjna obsługa oprogramowania stacji.
 • Kompatybilność z większością urządzeń pomiarowych.