Spotkanie z Przedstawicielami Rządu Wietnamu

Blog page

16 września 2019 r., w siedzibie Ministerstwa Środowiska, odbyło się spotkanie Laureatów GreenEvo z Przedstawicielami Rządu Wietnamu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 4 firm:

PROTE, SYMBIONA, AQUATECH i EKOWODROL.

Podczas spotkania omawiane zostały rozwiązania służące oczyszczaniu nieczystości, zarówno przemysłowych, jak i przydomowych. Laureaci zaprezentowali swoje technologie, pod kątem zastosowania ich w Wietnamie.