ROVAPO ® - technologia produkcji bardzo czystej wody technologicznej

Blog page

Charakterystyka technologii:

Zero zrzutu, zero odpadów, zero problemów z czystą wodą odzyskaną ze ścieków przemysłowych. Tak jednym zdaniem można opisać technologię ROVAPO™, która pozwala na produkcję bardzo czystej wody technologicznej. ROVAPO™ jest technologią zamkniętego obiegu wodnego, która minimalizuje ilość zużytej energii oraz powstających odpadów. To technologia tak czysta jak woda, którą dzięki niej uzyskujemy. ROVAPO™ to również wysoka wartość wskaźnika zwracania wody do powtórnego użycia (do ponad 95%).

ROVAPO™ jest autorskim rozwiązaniem polskiej spółki PP-EKO, popartym szeregiem własnych patentów. Należy do rodziny technologii typu „zero liqiud discharge” i pozwala na pełny odzysk wody ze ścieków. W zależności od przemysłu system ROVAPO™ umożliwia uzyskanie wody o parametrach <10 ms (woda demineralizowana), np. dla produkcji galwanicznej, superczystej wody dejonizowanej np. w fotowoltaice lub farmacji, wody o parametrach umożliwiających jej powtórne zużycie do procesów produkcyjnych. ROVAPO™ obejmuje szereg stopni oczyszczania, pozwalających na osiągnięcie zakładanego celu: selekcję strumieni i oczyszczanie chemiczne, układy membranowe i układy wyparne. Technologia ROVAPO™ została zaprojektowana pod kątem ścieków galwanicznych i przemysłu high-tech. Zamiennie do podstawowej konfiguracji może być uzupełniona o komponenty pozwalające na zastosowanie do innych ścieków – wstępnie oczyszczanych chemicznie i biologicznie osadem czynnym z membranami ultrafiltracyjnymi (Reaktory MBR AeroMem™). W nowoopracowanej konfiguracji ROVAPO™ możliwe jest pełne oczyszczanie ścieków z wydobycia gazu łupkowego.

Pierwsza inwestycja w oparciu o technologię ROVAPO™ została zaprojektowana zrealizowana „pod klucz” przez PP-EKO Sp. z o.o. w 2006 roku w zakładach lotniczych Augusta Westland PZL-Świdnik. Była to pierwsza w Polsce nowoczesna oczyszczalnia ścieków z pełnym zamkniętym obiegiem wody z nowej galwanizerni. Zamiast ścieków galwanicznych odprowadzanych w klasycznym procesie oczyszczania do kanalizacji miejskiej, ze ścieków powstaje wysokiej jakości woda demineralizowana o ściśle gwarantowanych parametrach. Jest ona zwracana do procesów produkcyjnych w nowoczesnej galwanizerni, obsługującej produkcję podzespołów lotniczych. W latach 2010-2011 zostały uruchomione nowe instalacje ROVAPO™ w fabryce Hispano Suiza Polska i Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy (centrum serwisowe myśliwców F-16).

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Pozwala na odzysk wody ze ścieków z efektywnością powyżej 98%
  (również odzysk wody wysokiej jakości ze ścieków podatnych na oczyszczanie
  biologiczne).
 • Oparta jest o autorskie oprogramowanie, warunkujące automatyczną
  pracę instalacji, niezależnie od zmiennej ilości i składu ścieków z produkcji
  oraz gwarantowaną stałą wydajność instalacji.
 • Pozwala na minimalizację ilości odpadów stałych – jedyny odpad to
  zatężony osad z części chemicznej i koncentrat soli z wyparki zawierający
  ok. 50% suchej masy.