Rekuperator NIKOL

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla wszystkich budujących lub remontujących budynki, chcących w znacznym stopniu obniżyć koszty ogrzewania lub klimatyzacji oraz pozbyć się problemów wynikających z braku lub źle działającej wentylacji, oferujemy centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła NIKOL. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej lub innych prostych systemów wentylacyjnych proponujemy urządzenie, które pozwoli w znacznym stopniu zmniejszyć koszty ogrzewania lub klimatyzacji pomieszczeń oraz zapewnić sprawną i przyjazną wentylację.

Rekuperator NIKOL jest opatentowanym rozwiązaniem, pozwalającym na skuteczną wentylację budynków oraz bardzo wysoki (do 96%) odzysk ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu
wymiennika spiralno-przeciwprądowego, posiadającego nawet kilka razy większą powierzchnię wymiany ciepła od innych rekuperatorów na rynku. Jako pierwszy producent wprowadziliśmy w standardzie energooszczędne
i wydajne wentylatory EC, które znacznie zmniejszają koszty eksploatacji urządzenia. Każdy rekuperator wyposażony jest w automatyczny by-pass, umożliwiający obejście wymiennika w okresie letnim.

Istnieje możliwość sterowania rekuperatorem za pomocą telefonu komórkowego, laptopa oraz z poziomu systemu domu inteligentnego, dzięki wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego MODBUS.

Komplementarną częścią rekuperatora jest sterownik elektroniczny z programatorem tygodniowym, pozwalający zoptymalizować pracę urządzenia i zmniejszyć zużycie energii. Ponadto urządzenie posiada dwa filtry klasy
EU4, dzięki którym nawiewane powietrze jest pozbawione zanieczyszczeń. Rekuperatora NIKOL wyróżnia brak stosowania grzałek wstępnych elektrycznych, co znacząco obniża koszty eksploatacji urządzenia.

Korzyści z zastosowania technologii:

 •  Możliwość odzysku ciepła do 96%, dzięki zastosowaniu spiralnego
  -przeciwprądowego wymiennika ciepła o bardzo dużej powierzchni
  czynnej.
 •  Wysoka sprawność odzysku ciepła – wymiennik wykonany w całości
  z aluminium.
 •  Niskie koszty ogrzewania pomieszczeń oraz eksploatacji urządzenia.
 •  Stały dopływ świeżego powietrza, pozbawionego alergenów i zanieczyszczeń.
 •  Usuwanie nadmiernej wilgoci i przykrych zapachów z pomieszczeń.
 •  Eliminacja przeciągów i hałasu ulicznego.