Reduxco ®

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla elektrowni, elektrociepłowni, zakładów przemysłowych wytwarzających energię cieplną, a także dla branży transportowej (transport morski, samochodowy, lotniczy), poszukujących rozwiązania pozwalającego na zmniejszenie zużycia paliwa, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz podwyższenie efektywności procesu spalania wszelkiego rodzaju paliw, oferujemy katalizator REDUXCO. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, technologia zapewnia utrzymanie wewnętrznych powierzchni grzewczych kotła w dobrym stanie technicznym i stabilizację jego pracy. Jest to jedyny produkt na rynku o tak wszechstronnym działaniu.

Katalizator REDUXCO jest polskim produktem innowacyjnym, poprawiającym efektywność spalania paliw węglowodorowych. Jest to ciekła substancja chemiczna, która obniża energię aktywacji reakcji chemicznej, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji utleniania węglowodorów, zmniejszenie zużycia paliwa oraz zmniejszenie ilości emitowanych gazów szkodliwych do atmosfery tj. CO, CO2, NOX, SOX. REDUXCO zgodnie z Rozporządzeniem REACH został zarejestrowany pod numerem: 01-2119406877-30-0000. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Posiada wszelkie wymagane badania oraz certyfikaty. W skład oferty technologicznej REDUXCO wchodzą: katalizator spalania REDUXCO, instalacja dozująca, bezpłatne wdrożenie, szkolenie na temat ogólnych zasad postępowania z instalacją dozującą oraz serwis.

Technologia REDUXCO ma szansę wdrożenia wszędzie tam gdzie sektor energetyczny i przemysł cechuje się wysoką energochłonnością oraz istnieje potrzeba ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. W chwili obecnej Dagas czeka na akceptację z Ministerstwa Paliwa i Energetyki Ukrainy na oficjalne wdrożenie katalizatora REDUXCO. Wdrożenia i badania są przeprowadzane przez Instytut Energotechnologii Węgla, Akademię PAN w Kijowie. W Rosji firma Dagas podpisała list intencyjny z Gazpromem na instalację próbną technologii REDUXCO. Proces instalacji rozpoczęto w planowym terminie sierpień – wrzesień 2011 roku. W Bułgarii trwają testy wdrożeniowe na Elektrowni TEC „Maritsa Iztok-2” opalanej węglem brunatnym.
W tym roku firma Dagas planuje kolejne testy przy współpracy z niezależnym audytorem bułgarskim.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Zmniejszenie zużycia paliwa.
  • Zmniejszenie ilości emitowanych gazów szkodliwych: CO2, CO, NOX, SOX.
  • Oczyszczanie powierzchni grzewczych kotła i utrzymanie ich w dobrym
    stanie technicznym.
  • Łatwość dozowania.
  • Relatywnie niska cena.