Reaktywacja programu Greenevo - Akcelerator Zielonych Technologii

Blog page

W związku ze wznowieniem przez Ministerstwo Środowiska Programu, realizowanego z sukcesem w latach 2009-2015, rozpoczęto nabór uczestników do kolejnej edycji Greenevo.
Tegoroczna, VII edycja Programu skierowana jest do Laureatów z poprzednich lat, celem wykorzystania potencjału sprawdzonych technologii środowiskowych. Uczestnicy Programu mają szansę otrzymać wsparcie transferu zgłoszonych rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku, polegające na organizacji nowych, specjalistycznych szkoleń oraz umożliwieniu im udziału w kolejnych zagranicznych misjach gospodarczych.
Podstawę wyboru Laureatów w bieżącym roku stanowi Regulamin VII edycji Programu Greenevo.

Termin składania wniosków do VII edycji Greenevo został przedłużony do dnia 27 lipca 2018 roku.