PROTE-fos

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla instytucji prywatnych i publicznych, posiadających lub zarządzających zbiornikami wodnymi mających problem z wysoką trofią (żyznością) wody oferujemy kompleksową usługę rekultywacji jezior PROTE-fos, której efektem jest wyhamowanie zakwitów glonów oraz sinic i uzyskanie poprawy przezroczystości wody. W przeciwieństwie do radykalnych i skomplikowanych logistycznie obecnie stosowanych metod rekultywacji, usługa PROTE-fos polega na blokowaniu bezpośrednio w osadach dennych fosforu gromadzonego w nich przez dziesiątki lat. Tylko zablokowanie wydzielania się fosforu z osadów wyklucza powtarzanie się zakwitów w wodzie po jej oczyszczeniu.

Technologia PROTE-fos stanowiąca trzon naszej kompleksowej usługi rekultywacji jezior, to metoda chemicznego blokowania fosforu w osadach dennych, pierwiastka odpowiedzialnego za generowanie zakwitów glonów w jeziorach. Innowacyjność metody PROTE-fos polega na tym, że specjalnie do tego celu skonstruowana jednostka pływająca PROTEUS (zawierająca moduły nawodny i podwodny), wzburza w sposób kontrolowany osady denne jeziora, dozując jednocześnie odpowiednio dobrane środki chemicznie, które blokują fosfor. W ten sposób fosfor przestaje być dostępny dla glonów, co hamuje ich rozwój i zmniejsza intensywność zakwitów. Następuje zwiększenie przeźroczystości wody oraz powrót do równowagi ekologicznej w ekosystemie wodnym. Dzięki kompleksowemu i indywidualnemu podejściu do danego jeziora, metoda PROTE-fos przyśpiesza naturalne procesy w nim zachodzące.

Technologia PROTE-fos została wykorzystana przy projekcie rekultywacji dwóch jezior miejskich: Winiary i Jelonek w Gnieźnie. Rekultywacja przeprowadzona w latach 2009 – 2010 zakończyła się uzyskaniem pozytywnego efektu ekologicznego. Wzrosła przeźroczystość wody w jeziorach oraz bioróżnorodność gatunkowa roślin i zwierząt. Jeziora stały się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców pod względem rekreacyjnym.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Innowacyjność – metoda jest nowa i mniej radykalna od dotychczas stosowanych
  (np. bagrowania osadów dennych, przepompowywania/ filtrowania
  wody).
 • Kompleksowość – technologia przyczynia się do przywrócenia równowagi
  w całym zbiorniku, a nie polega tylko na chemicznym zablokowaniu fosforu.
 • Potwierdzona skuteczność – metoda została z sukcesem wykorzystana do
  przeprowadzenia rekultywacji dwóch jezior w Gnieźnie.
 • Naukowo dowiedziona efektywność – technologia wykorzystuje najnowszą
  wiedzę na temat ekosystemów wodnych.
 • Gwarancja efektu ekologicznego – oferujemy możliwość przeprowadzenia
  projektu w oparciu o umowę efektu.