PROM@R - system monitorujący racjonalne wykorzystania mediów energetycznych

Blog page

Charakterystyka technologii:

Zadbajmy o racjonalne wykorzystanie mediów energetycznych w budynkach, którymi zarządzamy. To sposób na wymierne oszczędności i czyste środowisko. Dzięki technologii Promar mogą Państwo zdalnie, przez Internet, zarządzać zużyciem ciepła, energii elektrycznej, wody czy gazu w dowolnie zlokalizowanych budynkach. Do obsługi systemu wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu. Co więcej, jest to technologia kompatybilna z urządzeniami różnych producentów, a jej zastosowanie zapewnia bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii.

Rozwiązanie dotyczy kompleksowej usługi świadczonej w oparciu o autorskie rozwiązanie. Firma Promar łączy doświadczenie, unikalną wiedzę i technologię informatyczną w obszarze zarządzania mediami energetycznymi. To ciepło, energia elektryczna, gaz czy woda, które dostarczane są przez niezależnych operatorów do wszelkiego typu budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, hal przemysłowych, magazynowych itp.  Rozwiązanie obejmuje opracowany moduł PMC Prom@r Monitoring Controller – specjalistyczne urządzenie spełniające podwójną rolę. Jest to zarówno sprzęt sterujący różnego rodzaju urządzeniami wykonawczymi, a jednocześnie kontrolnopomiarowy dla wszelkich typów czujników, liczników do pomiarów temperatury, przepływności oraz innych parametrów związanych z urządzeniami kontrolnymi. Przekazuje i odbiera przy pomocy technologii GSM dane potrzebne do analizy zachowań budynków i pomieszczeń oraz do sterowania urządzeniami wykonawczymi

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Dostępne są odpowiednie funkcjonalności umożliwiające samodzielne
  sterowanie obiektem oraz dodatkowe funkcjonalności powiadamiania
  w przypadku awarii oraz system raportowania.
 • Wszystkie dane o każdym monitorowanym obiekcie są zapisywane
  w centralnej bazie danych, a następnie udostępniane poprzez przeglądarkę
  internetową w formie odpowiednich raportów.
 • Oferowana jest kompleksowa usługa.