Projekt polskiego rządu GreenEvo AZT

Ministerstwo Środowiska poprzez projekt GreenEvo- Akcelerator Zielonych Technologii stymuluje rozwój „zielonych” technologii w Polsce. Dzięki konkursowi, który ma za zadanie wyłonić najlepsze pomysły na czyste technologie, Polska ma szansę na konkurowanie na rozwijającym się rynku technologii środowiskowych.

Pierwszy etap zakończony. Projekty prezentowane były w siedmiu kategoriach dotyczących technologii niskoemisyjnych, wodno-ściekowych, energooszczędnych, gospodarki odpadami, OZE oraz oszczędzania energii. Z 57 zgłoszeń zakwalifikowano 29 najciekawszych projektów m.in. technologia ozonowania – wykorzystywana do uzdatniania wody, technologia brykietowania wilgotnej agrobiomasy, suszarnie osadów ściekowych oraz inteligentna uliczna lampa.

Na czele kapituły konkursu stał Bernard Błaszczyk, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, mile zaskoczony tak dużą ilością zgłoszeń. Podczas kwalifikacji wymagano m.in.: przynajmniej jednego wdrożenia technologii i posiadanie KRS na terenie Polski. Brano także pod uwagę ocenę naukowo-techniczną, potencjał biznesowy oraz promocyjny.

Udział w programie GreenEvo bez wątpienia przysporzy wielu korzyści. Przez kolejne pół roku wybrane technologie będą mogły liczyć na promocję i wsparcie w postaci szkoleń oraz indywidualnych doradców. Istotne jest, bowiem, że projekt GreenEvo nie ma za zadanie bezpośrednio dofinansować firmę, lecz przygotować do międzynarodowej konkurencji i jak najlepszej promocji polskich „zielonych” technologii.

Najlepsze projekty znajdą się jeszcze tej jesieni w katalogu technologii środowiskowych oraz mogą liczyć na promocję na portalu GreenEvo.gov.pl.

Źródło: http://ekobudowanie.pl/aktualnosci/565-wybrano-pierwsze-zielone-technologie