Projekt GreenEvo wśród 15 nominowanych do nagrody EPSA!

Przeszliśmy do ostatniego etapu prestiżowego konkursu EPSA 2013 (European Public Sector Award). 25 września br. spośród 230 aplikacji nadesłanych do Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego, rada konkursowa wybrała 15 nominowanych projektów. Projekt GreenEvo znalazł się wśród tego ścisłego grona najlepszych innowacyjnych inicjatyw publicznych państw Unii Europejskiej. Nominowani wezmą udział w ceremonii wręczenia nagród EPSA 2013, która odbędzie się w dniach 25-27 listopada br. w Maastricht. To wtedy zostaną ostatecznie ogłoszeni trzej zwycięzcy konkursu, po jednym z każdej kategorii (na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym) oraz będą przyznane dwa wyróżnienia.

Nominacja to już dla nas duży sukces, lecz jesteśmy głodni zwycięstwa!

Więcej o wynikach konkursu EPSA 2013 na stronie: http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/21374_sukces_greenevo_w_finale_epsa_2013.html oraz http://epsa2013.eu/.