Prezentacja laureatów GreenEvo i rozmowy B2B

W dniu  21 września 2012 na terenie Międzynarodowych Targów  w Zagrzebiu odbyło się seminarium zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Zagrzebiu  we współpracy z polskim Ministerstwem Srodowiska. W seminarium udział wzięło 17 polskich firm, laureatów dwóch edycji projektu ”GreenEvo” ( Akcelerator Zielonych Technologii ) oraz przedstawiciele Chorwackiej Izby Gospodarczej (HGK), chorwackiego Ministerstwa Rolnictwa, chorwackich władz wojewódzkich,  regionalnych izb gospodarczych oraz biznesu.

W trakcie seminarium polskie firmy zaprezentowały innowacyjnne, polskie technologie środowiskowe i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii ( biopaliwa, biomasa, kolektory słoneczne),  ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa ) oraz  efektywności energetycznej,

Po prezentacjach odbyły sie rozmowy pomiędzy polskimi i chorwackimi  firmami  w formule B2B. W czasie spotkań doszło do konkretnych rozmów biznesowych, których efektem  może być podpisanie kontraktów na dostawę polskich urządzeń i zielonych technologii  na rynek chorwacki.  Zarówno prezentacje jak i bezpośrednie spotkania biznesowe  cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony chorwackich partnerów, o czym może świadczyć duża frenkwencja w czasie trwania prezentacji jak i w trakcie bezpośrednich spotkań w formule B2B.

ŹRÓDŁO: Wydział Promocji I Handlu Ambasady RP w Zagrzebiu