Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska

Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu to główne tematy posiedzenia Rady UE ds. Środowiska odbywającego się 14 października br. w Luksemburgu. W obradach bierze udział minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski.

Jednym z najistotniejszych tematów spotkania będą kwestie dotyczące zmian klimatu. Uczestnicy obrad mają przyjąć konkluzje dotyczące przygotowań do Konferencji Klimatycznej ONZ (COP 16), która odbędzie się pod koniec tego roku w Cancun w Meksyku (29 listopada – 10 grudnia 2010 r.).

Program posiedzenia przewiduje także debatę na temat podwyższenia celu redukcyjnego powyżej 20% w świetle komunikatu Komisji:Analiza możliwości zwiększenia celu 20 %-owej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji.

Ponadto ministrowie środowiska wezmą udział w dyskusji w świetle Komunikatu Komisji w sprawie swobody decydowania przez państwa członkowskie o uprawach zmodyfikowanych genetycznie. Wraz z komunikatem KE przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium oraz nowe zalecenie w sprawie współistnienia upraw GMO z uprawami tradycyjnymi lub ekologicznymi – tzw. „pakiet GMO”.

Planowane jest również przyjęcie konkluzji stanowiących podstawę do stanowiska UE, które prezentowane będzie na posiedzeniu Konferencji Stron (COP10) Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) w Nagoi (18–29 października 2010 r.).

Źródło: Ministerstwo Środowiska