Posiedzenie Kapituły Konkursu

Dnia 01.04.2014 Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Marcina Korolca, podjęła decyzję ws. zakwalifikowania nowych firm do oceny merytorycznej w ramach II etapu konkursu GreenEvo oraz dokonała oceny rocznej Laureatów edycji I-IV. Wśród członków Kapituły, poza reprezentantami Ministerstwa Środowiska, znaleźli się również przedstawiciele innych ministerstw i urzędów centralnych oraz reprezentanci biznesu.

 

Rekomendacje dla Laureatów edycji I-V

W dniu 25 marca br. zgodnie z § 11 Regulaminu Kapituła Konkursu dokonała oceny rocznej Laureatów pięciu dotychczasowych edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Na podstawie tejże oceny wymienione niżej firmy otrzymują następujące rekomendacje dotyczące wsparcia w 2015 r.:
1) Zaniechanie wsparcia Laureata GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii i pozbawienie go możliwości dalszego wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu
1. ATON-HT
2. Chemadex
3. Ecotech Polska S.A.
4. Technologie Ekologiczne – Zbigniew Tokarz

2) Kontynuacja promocji technologii Laureata GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie Laureata Konkursu oraz zachowanie możliwości korzystania z oferty wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 na własny koszt Laureata

1 EDYCJA
1) Energoinstal S.A.
2) Neon Wojciech Norberciak
3) PP-Eko Sp. z o.o.
4) PPHU MARBET-WIL
5) Sunex
6) Watt

2 EDYCJA
7)  CTE Carbotech Engineering S.A.
8)  EKOTOP Roman Sobczyk
9)  Multichem Eko
10)  NMG
11)  POLIMAT EKO
12)  Procom System
13)  PROTE Technologie dla Środowiska
14)  Zespół Innowacyjny PROMIS

3 EDYCJA
15) EKOTECH – Inżynieria Popiołów
16) Hydroergia
17) Jakusz
18) Qenergy

4 EDYCJA
19)  M3System
20)  Mielec-Diesel Gaz
21)  Nikol Jan Nikołajuk

3) Kontynuacja promocji technologii Laureata GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie Laureata Konkursu, oraz udzielania mu wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2. pkt. 2, polegającego na finansowaniu przez Organizatora biletów lotniczych oraz organizacji spotkań.
1 EDYCJA
1) Asket Roman Długi
2) Biogradex-Holding S.A.
3) LEDIKO Walendowski i Wilanowski
4) PETROSTER
5) Promar
6) WOFIL Robert Muszański
2 EDYCJA
7)  APANET Green System
8) APS Energia S.A.
9) Dagas
10) Fu-Wi
11) URSUS
12) Redor
13) WSK Kraków
3 EDYCJA
14) eco in (2 technologie)
15) HEWALEX
16) IZODOM 2000 Polska
17) LARS Andrzej Szymański
18) MAKROTERM Agata i Krzysztof Wąchała

4 EDYCJA
19) Dagas
20) Energo Natura
21) Energetyka Solarna Ensol
22) Far Data
23) Frapol
5 EDYCJA
24) PPHU AGATA Jacek Jagiełło
25) Aquatech
26) D.A. Glass
27) EkoWodrol
28) Far Data
29) Instal Warszawa
30) Instytut Nowych Technologii Środowiska
31) INWENT Piotr Żółkowski
32) Metalerg
33) PellasX
34) PP-Eko
35) PROTE Technologie dla Środowiska
36) Seen Technologie
37) Wektor

Nazwa firmy
Nazwa technologii
PPHU AGATA Jacek Jagiełło
Dustergent Celluguard - Kontrola pylenia
AIDPOL Sp. z o.o.
Przenośna elektrownia słoneczna AIDPOL SOLAR CASE
AQUATECH Sp. z o.o.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków BIOTIC
D.A. GLASS DOROS TEODORA
Technologia produkcji szkła antyrefleksyjnego
EkoWodrol Sp. z o.o.
Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP
Far Data Sp. z o.o. Sp.k.
System pomiaru wietrzności i warunków środowiskowych MDL
IN4POLAND Sp.z o.o.
Systemy oświetlenia drogowego i przemysłowego LED zasilane z energii słońca i wiatru
INSTAL WARSZAWA Sp. z o.o.
INSTAL AIRECO
Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska
Bioreaktor hydrofitowy oraz biopreparat do oczyszczalni hydrofitowych
INWENT Piotr Żółkowski
Technologia wysokoefektywnego odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych
Metalerg Sp.z o.o. S.K.A.
Kotły na biomasę
Pellas X Sp. z o.o. Sp. k.
Palnik na biomasę z mieszalnikiem
Polbud S.A.
Przydomowa mała elektrownia wiatrowa WINDCOP 10
PP-EKO Sp. z o.o.
AnoxyBed, wysokoobciążony reaktor beztlenowy
PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.
Technologia Minimalizacji Osadu PROTE-MOS
SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
SELOP FLOW
SELFA GE S.A.
Moduły fotowoltaiczne
SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM Sp. z o.o.
DOMATIQ
Rhino Sp. z o.o.
System do zarządzania zużyciem mediów
Firma Wektor sp. jawna Magdalena Mroczkowski, Grzegorz Arendt, Tadeusz Przeciszewski
Linie do produkcji brykietu i pelletu z trocin, słom i innych odpadów pochodzenia rolniczego i leśnego.
Rekomendacje dla Laureatów edycji I-V W dniu 25 marca br. zgodnie z § 11 Regulaminu Kapituła Konkursu dokonała oceny rocznej Laureatów pięciu dotychczasowych edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Na podstawie tejże oceny wymienione niżej firmy otrzymują następujące rekomendacje dotyczące wsparcia w 2015 r.: 1) Zaniechanie wsparcia Laureata GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii i pozbawienie go możliwości dalszego wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu 1. ATON-HT 2. Chemadex 3. Ecotech Polska S.A. 4. Technologie Ekologiczne – Zbigniew Tokarz 2) Kontynuacja promocji technologii Laureata GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie Laureata Konkursu oraz zachowanie możliwości korzystania z oferty wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 na własny koszt Laureata 1 EDYCJA 1) Energoinstal S.A. 2) Neon Wojciech Norberciak 3) PP-Eko Sp. z o.o. 4) PPHU MARBET-WIL 5) Sunex 6) Watt 2 EDYCJA 7) CTE Carbotech Engineering S.A. 8) EKOTOP Roman Sobczyk 9) Multichem Eko 10) NMG 11) POLIMAT EKO 12) Procom System 13) PROTE Technologie dla Środowiska 14) Zespół Innowacyjny PROMIS 3 EDYCJA 15) EKOTECH - Inżynieria Popiołów 16) Hydroergia 17) Jakusz 18) Qenergy 4 EDYCJA 19) M3System 20) Mielec-Diesel Gaz 21) Nikol Jan Nikołajuk 3) Kontynuacja promocji technologii Laureata GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie Laureata Konkursu, oraz udzielania mu wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2. pkt. 2, polegającego na finansowaniu przez Organizatora biletów lotniczych oraz organizacji spotkań. 1 EDYCJA 1) Asket Roman Długi 2) Biogradex-Holding S.A. 3) LEDIKO Walendowski i Wilanowski 4) PETROSTER 5) Promar 6) WOFIL Robert Muszański 2 EDYCJA 7) APANET Green System 8) APS Energia S.A. 9) Dagas 10) Fu-Wi 11) URSUS 12) Redor 13) WSK Kraków 3 EDYCJA 14) eco in (2 technologie) 15) HEWALEX 16) IZODOM 2000 Polska 17) LARS Andrzej Szymański 18) MAKROTERM Agata i Krzysztof Wąchała 4 EDYCJA 19) Dagas 20) Energo Natura 21) Energetyka Solarna Ensol 22) Far Data 23) Frapol 5 EDYCJA 24) PPHU AGATA Jacek Jagiełło 25) Aquatech 26) D.A. Glass 27) EkoWodrol 28) Far Data 29) Instal Warszawa 30) Instytut Nowych Technologii Środowiska 31) INWENT Piotr Żółkowski 32) Metalerg 33) PellasX 34) PP-Eko 35) PROTE Technologie dla Środowiska 36) Seen Technologie 37) Wektor