Polsko-Mołdawskie Forum Gospodarcze

W czwartek, 28 marca w Kiszyniowie – stolicy Mołdawii, odbyło się Polsko – Mołdawskie Forum Gospodarcze z udziałem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz Premiera Republiki Mołdawii Iurie Leanca. Jest to największe i najważniejsze przedsięwzięcie o charakterze biznesowym realizowane w 2014 roku pomiędzy naszymi krajami. W tym roku, jeden z wiodących tematów Forum został poświęcony problematyce odnawialnych źródeł energii. Polską ofertę współpracy w tym zakresie zaprezentowała Agnieszka Kozłowska – Korbicz, Koordynator Projektu GreenEvo. Przedstawiła ona formułę oraz założenia GreenEvo, programu skierowanego do polskich ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw, realizowanego z sukcesem przez Ministerstwo Środowiska od 2009 roku.

W Forum Gospodarczym – oprócz laureatów GreenEvo – firm Asket oraz URSUS S.A. , ze strony polskiej wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a ze strony mołdawskiej administracji centralnej, władz samorządowych oraz liczne grono przedsiębiorców mołdawskich. Warto również podkreślić, że w obecności obu premierów, firma Asket – reprezentowana przez Prezesa Romana Długiego podpisała z Mołdawską Akademią Nauk list intencyjny w sprawie wprowadzenia na rynek mołdawski polskich technologii do gospodarki paliwowo – energetycznej opartej na biomasie niedrzewnej.