Polsko-Chorwackie Forum Gospodarcze w Zagrzebiu

Minister Środowiska, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Branko Bacic i polski Minister Środowiska Andrzej Kraszewski rozmawiali o możliwościach współpracy obu krajów w zakresie rozwoju ekologicznych technologii w ramach projektu „GreenEvo – Akcelerator  Zielonych Technologii”.

Projekt GreenEvo został zainicjowany przez polskie Ministerstwo Środowiska w 2009, w celu zapewnienia wsparcia dla polskich firm w zakresie rozwoju i transferu nowych, przyjaznych dla środowiska technologii na rynku krajowym i międzynarodowym.

Minister Bacic powiedział dziennikarzom po spotkaniu, że rząd Chorwacji jest zainteresowany współpracą z rządem Polskim w zakresie rozwoju ekologicznych technologii w ramach tego programu. „Zielona gospodarka jest przyszłością rozwoju gospodarczego Chorwacji i UE „, powiedział Bacic.

Minister Bacic podkreślił, iż chorwackie Ministerstwo Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Budownictwa jest w trakcie wdrażania programu rozwoju zieleni w Chorwacji, i równolegle przygotowania planu działania na rzecz rozwoju techniki rolniczej w Chorwacji.

Projekt „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” bardzo przyczynił się do rozwoju poszczególnych polskich firm, które zostały wybrane jako najlepsze polskie firmy, i wierzę, że z takimi firmami będziemy nadal współpracować” powiedział Bacic.

Minister Bacic wyraził swoje zadowolenie ze współpracy między dwoma krajami i pomocy, które polski rząd daje Chorwacji w procesie akcesji do UE.

Wyrażając zadowolenie, iż Chorwacja stanie się wkrótce członkiem Unii Europejskiej, minister Kraszewski powiedział, że kraj ten jest dobrze przygotowany do wstąpienia do Unii.

Zwracając uwagę na to, iż oba kraje mogą nauczyć się wiele od siebie Minister Kraszewski powiedział, że Polska może podzielić się swoim doświadczeniem w budowaniu gospodarki ekologicznej. „Zielona gospodarka jest wyzwaniem nie tylko dla Europy, ale dla całego świata”, powiedział minister Kraszewski i zauważył, że łączy ona w sobie ideę innowacyjnych technologii w zakresie ochrony środowiska i oszczędność energii, co prowadzi do korzystnego wpływu na klimat.