Polskie zielone technologie podbijają Wschód

GreenEvo to pierwszy taki projekt prowadzony przez administrację publiczną, Ministerstwo Środowiska, który wspiera polskie szanse na zaistnienie na rynkach zagranicznych z krajowymi technologiami środowiskowymi. Do tej pory wyłoniono w drodze konkursu 13 najbardziej obiecujących technologii, gotowych do ekspansji zagranicznej. Uzbrojeni w fachową wiedzę na temat strategicznych z punktu widzenia Polski kierunków rozwoju zagranicznego ruszają na wschód, w pierwszej kolejności do Chin, Rosji i Tajlandii.

Chiński zielony sen

Aż dziewięć polskich firm – ekologicznych innowatorów wyłonionych przez Ministerstwo Środowiska w projekcie GreenEvo zaprezentowało swoje zielone technologie podczas Expo w Szanghaju.

Kilkudziesięciu partnerów z rynku chińskiego i polskie firmy sektora technologii środowiskowych – tak 6 września wyglądał Pawilon Polski na Wystawie Światowej w Szanghaju. Laureaci prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii promowali w Chinach nowatorskie rozwiązania z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, technologii przetwarzania odpadów niebezpiecznych, technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, technologii dla koksownictwa i technologii energooszczędnych.

Przy współpracy z PARP, PAIIZ oraz Konsulatem Polski w Szanghaju zorganizowana została misja gospodarcza w której wzięło udział dziewięciu z trzynastu laureatów Akceleratora: Promar, Wofil, Biogradex, PP-Eko, Neon, Energoinstal, Lediko, Ecotech oraz Asket. Zaprezentowana oferta, z mocno zaakcentowanymi technologiami wspierającymi rozwiązywanie lokalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.

Wizyty uczestników Greenevo w Szanghaju już przynoszą efekty. Firma Ekotech – jeden z laureatów Greenvo – dzięki pierwszej wizycie ma już swojego agenta na rynku chińskim. Przy okazji kolejnej wizyty przedstawiciele firmy odbyli już spotkania z firmami potencjalnie zainteresowanymi wdrożeniem w Chinach technologii utylizacji niebezpiecznych odpadów. – Spotkania w Pekinie pozwalają liczyć na modelowe pokazy technologii, potem na kontrakt i dobrą współpracę – podkreśla Bukała.

 Dzięki udziałowi w projekcie GreenEvo nasi laureaci mają niepowtarzalną szansę nawiązania bezpośrednich kontaktów z kluczowymi partnerami na ogromnym i niezwykle chłonnym chińskim rynku – powiedział Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski. – Dla tych firm to może być pierwszy krok na drodze do sukcesu na międzynarodową skalę. W ten sposób Ministerstwo realizuje jeden z najważniejszych celów, jakim jest wsparcie polskiego sektora zielonych technologii  – dodaje prof. Kraszewski.

Sesja spotkań bilateralnych poprzedzona byłą konferencją z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego oraz przedstawiciela chińskiego urzędu ochrony środowiska i szanghajskiego stowarzyszenia nauk środowiskowych Lu Fu Kuan. Oprócz rozmów biznesowych w Pawilonie misja odwiedziła także centrum gospodarki wodnej Meng Qin Yuan w rejonie Suzhou Canal oraz centrum badawczo-rozwojowe producenta sprzętu dla energetyki odnawialnej i wiatrowej, Shanghai Electric Group.

– Zainteresowanie polską ofertą przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki GreenEvo polskie technologie zostały zaprezentowane na szczeblu rządowym i największym chińskim partnerom biznesowym, jak Shanghai Electric Group – podkreśla Janusz Zaleski, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Bajkalskie i dalekowschodnie możliwości

Rynek rosyjski jest kolejnym obszarem, gdzie polskie technologie prośrodowiskowe mogą znaleźć swoje miejsce i biznesowy sukces. GreenEvo gościło m.in. w Jekatierinburgu w Uralskiej Izbie Handlowo-Gospodarczej podczas spotkania z udziałem delegacji pod przewodnictwem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z udziałem Pana Bernarda Błaszczyka Podsekretarza Stanu w MŚ. Minister Błaszczyk odbył także szereg spotkań z przedstawicielami rządu i biznesu Republiki Burjacji, a także z Jurijem Szewieliewym, Ministrem Energetyki i Gospodarki Komunalnej Obwodu Swierdłowskiego. Polska delegacja brała też udział w  Bajkalskim Forum Ekonomicznym, gdzie projekt Ministerstwa Środowiska także był prezentowany.

Natomiast 14 września zaczęło się w Tajlandii, w Bangkoku kolejne spotkanie, które może okazać się strategiczną szansą dla polskich zielonych technologii. Laureaci GreenEvo wystawiają się na Międzynarodowych targach Pollutec Asia (firmy: Wofil, Ecotech, Neon, PP-Eko oraz Lediko.

Celem projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm – uczestników projektu i eksportu polskich technologii prośrodowiskowych. Projekt pomaga w identyfikacji korzystnych kierunków ekspansji zagranicznej dla technologii zakwalifikowanych do projektu. Firmy uczestniczące w projekcie korzystają z zagranicznych misji handlowych oraz wsparcia organizacyjnego  udziału w międzynarodowych targach. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po pierwszych etapach projektu, czyli kompleksowych szkoleniach dla właścicieli technologii i wyłonieniu technologii -laureatów, rozpoczyna się etap ich zagranicznej promocji. GreenEvo przygotował też narzędzie wsparcia dla technologii poszukujących rozwoju na rynkach zagranicznych: są to raporty opracowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska o strategicznych rynkach dla zielonych technologii. Po raz pierwszy zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali GreenEvo połączonej z wręczeniem nagród laureatom już 30 września.