Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla przedsiębiorstw wodociągowych, które mają problem z zagniwaniem ścieków komunalnych w systemach kanalizacji ciśnieniowej, oferujemy pneumatyczną przepompownię ścieków EPP. W przeciwieństwie do tradycyjnych układów wyposażonych w pompy, przepompownia pneumatyczna odświeża tłoczone ścieki, zapobiegając ich zagniwaniu oraz zapewnia bezpieczną i higieniczną obsługę.

Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP ma zastosowanie w miejscach, w których budowa przepompowni byłaby utrudniona lub w ogóle nie byłaby możliwa. Technologia umożliwia tłoczenie ścieków na bardzo duże odległości oraz wysokości za pomocą sprężonego powietrza, bez konieczności zastosowania kosztownych pomp. Dzięki temu całkowity koszt inwestycji zmniejsza się, gdyż możliwa jest budowa jednego urządzenia, zamiast kaskady kilku układów pomp. Ponad to, technologia stanowi kompletne i w pełni zautomatyzowane rozwiązanie, o wysokiej wydajności. Dodatkowo przepompownia EPP jest wyposażona w specjalny system oszczędzania i odzysku powietrza, dzięki czemu sprawność całego układu jest wyższa niż w innych przepompowniach pneumatycznych.

Przykładem zastosowania technologii, jest tłocznia pracująca od ponad 4 lat w Lesznie, o parametrach wydajności Qp=15,6 l/s i wysokości podnoszenia Hp=2,35 bar. Po raz pierwszy zastosowany tam zewnętrzny kontener technologiczny, gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo obsługi oraz pracy urządzenia. Obiekt ten spełnia europejską normę PN-EN 12050-1 i wzbudza duże zainteresowanie klientów zajmujących się techniką pompową.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Brak problemu zamulania, tworzenia szlamu oraz kożucha w zbiorniku retencyjnym.
 • Ograniczenie powstawania odorów.
 • Odświeżanie pompowanych ścieków i zapobieganie ich zagniwaniu
  podczas transportu.
 • Możliwość tłoczenia ścieków na bardzo duże odległości lub wysokości
  (ciśnienie do 13 barów).
 • Możliwość dopasowania wydajności układu do aktualnych potrzeb
  użytkowników, bez konieczności wymiany urządzeń.
 • Zwiększona żywotność pracy układu w agresywnym środowisku ścieków.