Planowane misje handlowe projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii (2012r.)

W roku 2012 w ramach projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest planowanych 11 misji handlowych oraz udział w 3 dodatkowych wydarzeniach międzynarodowych. Wyjazdy zagraniczne odbędą się między wrześniem a listopadem br.

W wyjazdach wezmą udział Laureaci wszystkich trzech edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, których jest łącznie 40 (13 liderów I edycji, 17 liderów II edycji, 10 liderów III edycji). Każdy wyjazd będzie liczył mniej więcej od 10 do 20 uczestników – ich dokładna liczba, w każdym wyjeździe, jest jeszcze w trakcie ustalania.

Plan misji handlowych obejmuje:

1 2-5.09.2012 KAZACHSTAN ALMATY
2 12-14.09.2012 MOŁDAWIA KISZYNIÓW
3 19-21.09.2012 CHORWACJA ZAGRZEB
4 26-28.09.2012 AZERBEJDŻAN BAKU
5 6-9.10.2012 WIETNAM HANOI
6 10-13.10.2012 MALEZJA KUALA LUMPUR
7 14-17.10.2012 ALGIERIA ALGIER/ORAN
8 23-25.10.2012 UKRAINA KIJÓW
9 5-7.11.2012 TURCJA ANKARA
10 13-16.11.2012 ROSJA MOSKWA/PETERSBURG
11 20-23.11.2012 CHILE SANTIAGO

Krótki opis wydarzenia:

KAZACHSTAN (ALMATY), 2-5.09.2012 r.

Celem wyjazdu będzie przedstawienie przedsiębiorcom kazachstańskim możliwości prowadzenia biznesu z polskimi przedsiębiorcami w zakresie zielonych technologii, zaprezentowanie Polski jako kraju przyjaznego zagranicznym firmom i wspierającego inwestycje. Firmy odwiedzą Ambasadę RP, gdzie w trakcie spotkania otrzymają informację na temat potencjału rynku kazachskiego i jego uwarunkowań dla rozwoju biznesu.

Planowane jest zaproszenie do udziału w seminarium B2B przedsiębiorców działających w Kazachstanie, Przewidywana frekwencja: 100-130 przedsiębiorców.

MOŁDAWIA (KISZYNIÓW), 12-14.09.2012 r.

Celem wyjazdu będzie przedstawienie przedsiębiorcom mołdawskim możliwości prowadzenia biznesu z polskimi przedsiębiorcami w zakresie zielonych technologii, zaprezentowanie Polski jako kraju przyjaznego zagranicznym firmom i wspierającego inwestycje. Firmy odwiedzą Ambasadę RP, gdzie w trakcie spotkania otrzymają informację na temat potencjału rynku mołdawskiego i jego uwarunkowań dla rozwoju biznesu.

Planowane jest zaproszenie do udziału w seminarium B2B przedsiębiorców działających w Mołdawii, ekspertów polskich i mołdawskich oraz przedstawicieli administracji publicznej w tym oficjeli z Ministerstwa Środowiska Mołdawii. Przewidywana frekwencja: 100-130 przedsiębiorców.

CHORWACJA (ZAGRZEB), 19-21.09.2012 r.

Celem wyjazdu będzie przedstawienie przedsiębiorcom chorwackim możliwości prowadzenia biznesu z polskimi przedsiębiorcami w zakresie zielonych technologii, zaprezentowanie Polski jako kraju przyjaznego zagranicznym firmom i wspierającego inwestycje.

W dniach 20-21.09 br. jest planowany udział w Międzynarodowej konferencji o efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w ramach pierwszej edycji Międzynarodowych Targów Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii oraz zaproszenie do udziału w seminarium B2B przedsiębiorców działających w Chorwacji, ekspertów polskich i chorwackich oraz przedstawicieli administracji publicznej. Przewidywana frekwencja: 100-150 przedsiębiorców.

AZERBEJDŻAN (BAKU), 26-28.09.2012 r.

Celem wyjazdu będzie udział w zorganizowanym przez GreenEvo oraz Ambasadę RP w Baku, sesji matchmakingowej przedsiębiorców z Polski (laureatów projektu) i firm działających w Azerbejdżanie. Przewidywana frekwencja: 100-130 przedsiębiorców.

WIETNAM (HANOI), 6-9.10.2012 r.

Polska delegacja na czele z Panią Minister Beatą Jaczewską, weźmie udział w oficjalnych spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej Wietnamu. Minister Jaczewska będzie miała swój program wizyty. Firmy-laureaci projektu GreenEvo będą prezentowały zielone technologie w ramach zorganizowanej sesji B2B wraz z wietnamskimi przedsiębiorstwami.

MALEZJA (KUALA LUMPUR), 10-13.10.2012 r.

Celem wyjazdu jest udział  w III Międzynarodowych Targach i Konferencji Zielonych Technologii i Produktów Ekologicznych – IGEM 2012 (the 3th International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia) odbywających się w Kuala Lumpur.

Dodatkowo polska delegacja na czele z Panią Minister Beatą Jaczewską, weźmie udział w oficjalnych spotkaniach na szczeblu ministerialnym z przedstawicielami administracji rządowej Malezji. Minister Jaczewska będzie miała swój program wizyty. Firmy-laureaci projektu GreenEvo będą prezentowały zielone technologie w ramach zorganizowanej sesji B2B wraz z malezyjskimi przedsiębiorstwami.

ALGIERIA (ALGIER/ORAN), 14-17.10.2012 r.

Celem misji handlowej laureatów GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest udział w Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnych i trwałego rozwoju – ERA 2012 w Oranie w dniach 15-17.10 br.

Planowane jest zaproszenie do udziału w seminarium B2B przedsiębiorców działających w Algierii. Przewidywana frekwencja: 100-130 przedsiębiorców.

UKRAINA (KIJÓW), 23-25.10.2012 r.

Celem misji handlowej do Kijowa, jest udział w Targach Nafta, Gaz, Energetyka 2012.

Planowane jest zorganizowanie do udziału w seminarium B2B przedsiębiorców działających na Ukrainie. Przewidywana frekwencja: 100-130 przedsiębiorców.

TURCJA (ANKARA), 5-7.11.2012 r.

Celem misji handlowej jest zorganizowanie spotkania matchmakingowego, kojarzące przedstawicieli biznesu z Polski i Turcji, dzięki współpracy GreenEvo z Ankarską Izbą Przemysłowo-Handlową. Wydarzeniu będzie towarzyszyło seminarium dotyczące potencjału rynku tureckiego dla rozwoju zielonych technologii, w którym wezmą udział przedstawiciele tureckiej administracji.

ROSJA (MOSKWA/PETERSBURG), 13-16.11.2012 r.

Celem misji handlowej do Rosji, pod przewodnictwem Pani Minister Beaty Jaczewskiej, jest spotkanie laureatów projektu GreenEvo z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska w Moskwie oraz Petersburgu, którzy przybliżą polskim przedsiębiorcom uwarunkowania dla rozwoju technologii środowiskowych na terenie Rosji. Minister Jaczewska będzie miała swój indywidualny program wizyty i spotkań z oficjelami administracji rządowej. Dodatkowo w Petersburgu będzie miało miejsce spotkanie B2B, zorganizowane w celu skojarzenia potencjalnych partnerów biznesowych z Rosji z polskimi przedsiębiorstwami z branży ochrony środowiska.

CHILE (SANTIAGO), 20-23.11.2012 r.

Misji handlowej polskich liderów zielonych technologii do Chile będzie przewodniczyła Pani Minister Beata Jaczewska. Minister Jaczewska weźmie udział w spotkaniu z podsekretarzem stanu Ministerstwa Środowiska Chile, przewodniczącym Fundacji Przedsiębiorczości Euro-Chile, władzami Centrum Informacyjnego o Zasobach Naturalnych podległemu Ministerstwu Środowiska, władzami Państwowej Korporacji Rozwoju Produkcji oraz Władzami Chilijskich Lasów Państwowych, którym podlega ochrona parków narodowych w Chile.

Dodatkowo firmy-laureaci GreenEvo wezmą udział w seminarium poświęconemu rynkowi zielonych technologii w Chile oraz uwarunkowaniom dla ich rozwoju na tym rynku. Będzie miało także miejsce seminarium B2B przedsiębiorców działających w Polsce i Chile, w branży zielonych technologii. Przewidywana frekwencja: 100-130 przedsiębiorców.

Dodatkowo firmy-laureaci GreenEvo wezmą udział w następujących wydarzeniach:

  • KOREA POŁUDNIOWA (SEUL), 10-13.09.2012 r.

Udział w Piątym Międzynarodowym Forum dotyczącym ETV w Seulu (5th International ETV Forum in Seoul), dotyczącym Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV – Environmental Technology Verification Programme) w Korei Południowej, w dniach 11-13.09.2012 r. Polska jest uczestnikiem Programu pilotażowego (EU ETV Pilot Programme). Delegowani laureaci projektu GreenEvo zaprezentują:

1. Przykłady technologii innowacyjnych w Polsce. Projekt GreenEvo jako przykład weryfikacji i wdrażania systemu w Polsce.

2. Dotychczasowe zaangażowanie w system ETV w Polsce oraz przewidywany pozytywny wpływ wdrożenia systemu ETV na działalność dostawców oraz nabywców innowacyjnych technologii w naszym kraju.

W forum biorą udział wszystkie kraje zaangażowane we wdrażanie Systemu ETV, bądź kraje, które już wdrożyły ten system. W projekcie GreenEvo jest wykonywane rozpoznanie rynku koreańskiego pod kątem zielonych technologii, jego potencjału i możliwości, w celu ewentualnego zaplanowania misji handlowej w 2013 r. Jesteśmy otwarci na prowadzenie dwustronnego dialogu między firmami polskimi i koreańskimi, a także na zorganizowanie w przyszłości spotkania B2B, w czasie którego przedstawiciele obu stron będą mogli zaprezentować swoje technologie z obszaru ochrony środowiska.

  • MEKSYK (MEXICO CITY), 30.09-04.10.2012 r.

Udział w misji gospodarczej Pani Beaty Stelmach, Podsekretarza Stanu MSZ w wydarzeniu – Festival International Cervantino – forum „Inwestuj w Polsce”, promującego polską gospodarkę oraz ofertę eksportową i inwestycyjną, skierowanego do przedsiębiorstw meksykańskich, w Meksyku (Mexico City), w dniach 30.09-04.10.2012 r.

Celem wyjazdu jest udział w Dniach Polskich w Meksyku, w trakcie których będzie  prezentowany projekt  „Inwestuj w Polsce”. Jego celem będzie przedstawienie przedsiębiorcom meksykańskim możliwości prowadzenia biznesu z Polską, potencjalnych sektorów współpracy gospodarczo-handlowej, zaprezentowanie Polski jako kraju przyjaznego zagranicznym firmom i wspierającego inwestycje oraz przedstawienie otoczenia prawnego biznesu i zachęt oferowanych dla inwestorów zagranicznych.

Planowane jest zaproszenie do udziału w seminarium polskich przedsiębiorców działających w Meksyku, ekspertów polskich oraz przedsiębiorców i ekspertów lokalnych w roli prelegentów. Przewidywana frekwencja: 100-130 przedsiebiorców.

  • BRAZYLIA (SAO PAULO), 6-8.11.2012 r.

Polska delegacja na czele z Panią Minister Beatą Jaczewską, weźmie udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska w Brazylii. Minister Jaczewska będzie miała swój program wizyty z przedstawicielami administracji rządowej Sao Paulo, w czasie których zaprezentuje projekt GreenEvo. Firmy-laureaci projektu GreenEvo będą prezentowały swoje technologie w ramach zorganizowanego stoiska GreenEvo oraz wezmą udział w konferencji zorganizowanej w trakcie ww. targów.

http://forsal.pl/artykuly/653268,zielone_technologie_znow_greenevo_promowane_w_misjach_handlowych.html
http://wyborcza.pl/1,91446,12638722,Kolejne_polskie_misje_handlowe_z_zielonymi_technologiami.html
http://it.wnp.pl/kolejne-polskie-misje-handlowe-z-zielonymi-technologiami-greenevo,180733_1_0_0.html
http://stooq.pl/n/?f=655535
http://www.reo.pl/greenevo-polskie-firmy-staraja-sie-o-zagraniczne-kontrakty
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,12638722,Kolejne_polskie_misje_handlowe_z_zielonymi_technologiami.html
 Puls Biznesu https://info.mos.gov.pl/cms/g4/big/2012_10/928dd3e14d8d0356e8bf1ff4ea49a00c.pdf