Piszą o nas w Moskwie

Komunikat prasowy
dot. prezentacji w Moskwie projektu GreenEvo Ministerstwa Środowiska RP.

7 września 2011 r. w Ambasadzie RP w Moskwie odbyła się prezentacja projektu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”.

Podczas otwarcia prezentacji wystąpili Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rosji, Pan Wojciech Zajączkowski oraz Zastępca Ministra Środowiska, Pan Bernard Błaszczyk. Z rosyjskiej strony perspektywy rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej zostały przedstawione przez Prezesa Rady Biznesowej ds. współpracy z Polską przy Izbie Przemysłowo-Handlowej FR, Pana Anatolija Lejricha.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 gości, reprezentujących organy władz federalnych i regionalnych, przedsiębiorstwa sektora komunalnego, firmy prywatne, środki masowego przekazu, organizacje działające w zakresie ochrony przyrody.

W ramach prezentacji zostały przedstawione polskie innowacyjne technologie ekologiczne, m.in.: technologie z niskim poziomem emisji zanieczyszczeń, utylizacji odpadów, oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, odnawialnych źródeł energii i technologie energooszczędne. 14 firm polskich, które weszły w skład delegacji, zaprezentowało swoje rozwiązania technologiczne, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku rosyjskim.

Spotkanie, celem którego było zaprezentowanie nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska wzbudziło zainteresowanie wielu specjalistów. Jak podkreślano podczas prezentacji, laureaci projektu GreenEvo poszukują możliwości współpracy z partnerami rosyjskimi, która będzie oparta na wzajemnej korzyści oraz  będzie służyła modernizacji gospodarki zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi.