Pilotażowy Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych

Pilotażowy Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej – jest nowym narzędziem pomocnym w komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań ekologicznych. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o ETV, który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości DANETV (http://www.etv-denmark.com/) i pragniemy Państwu zaprezentować. Zapraszamy wszystkich posiadających eko-innowacyjne rozwiązania technologiczne/produkty/materiały do weryfikacji ich parametrów w ramach Programu w pierwszej polskiej Jednostce Weryfikującej Technologie Środowiskowe – Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Poznaniu.

Aby obejrzeć film, wystarczy wejść na stronę: http://www.youtube.com/watch?v=J0Q5pu_BS-c.
Więcej informacji na stronie: http://www.mos.gov.pl/kategoria/4675_etv/