Pampeluna i Madryt stawiają na pojazdy elektryczne

Burmistrz Pampeluny, Yolanda Barcina, oraz burmistrz Madrytu, Albert Ruiz, podpisali porozumienie, które ma na celu propagowanie alternatywnych środków komunikacji dla pojazdów prywatnych. Ratusze obydwu miast dołożą wszelkich starań, aby powstało jak najwięcej nowych instalacji ładujących samochody na energię elektryczną.

Zakres współpracy będzie dotyczył wymiany informacji, wsparcia oraz obopólnej oceny działań. Projekt wstępnie przewidziany jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia go do trzech lat. Specjalna komisja do kontroli projektu będzie spotykała się przynajmniej raz w roku, aby podsumować osiągnięcia i zaplanować ewentualne nowe działania, które poszerzą zakres współpracy.

Ratusz Pampeluny zamierza włączyć projekt w promocję źródeł energii odnawialnej. Z badań bowiem wynika, że ruch drogowy produkuje 57% gazów cieplarnianych wytwarzanych przez miasto. Co więcej, pojazdy prywatne wytwarzają 100% dwutlenku węgla oraz są źródłem 80% hałasu w aglomeracjach.

Źródło: http://www.energiasrenovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=14&Cod=19832&Tipo=&Nombre=Noticias