Pakiet Bezpieczny Zbiornik

Blog page

Charakterystyka technologii:

Każdy, kto zajmuje się magazynowaniem paliw płynnych, zna ryzyko i potencjalne straty wynikające z eksploatacji zbiorników. Straty można zmniejszyć do minimum, zapewniając jednocześnie bezpieczne użytkowanie instalacji. Rozwiązaniem jest osprzęt hermetyzacyjny i zabezpieczający oraz system kontrolno-pomiarowy, oferowany przez firmę Petroster Sp.j., który zapewnia dwukierunkową ochronę instalacji, a jego poszczególne elementy można montować w każdej pozycji. Efekt: większe bezpieczeństwo dla nas i ochrona środowiska wokół nas.

Pakiet Bezpieczny Zbiornik jest systemem służącym ograniczeniu emisji oparów paliw płynnych. Stanowi on podstawę niezbędną przy dostosowaniu zbiorników do obowiązujących przepisów prawnych ujętych rozporządzeniem o warunkach technicznych, jakim muszą podlegać stacje i bazy paliw. Na pakiet składają się: autorski system kontrolnopomiarowy, zawór antyprzepełnieniowy, zawór oddechowy oraz bezpiecznik przeciwogniowy i bezpiecznik przeciwdetonacyjny. Konstrukcja zaworów i bezpieczników jest elementem autorskim proponowanej technologii.

Firma Petroster otrzymała z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa ochronne wzoru użytkowego na produkowane zawory oddechowe i antyprzepełnieniowe.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Wszystkie produkowane elementy posiadają atesty i certyfikaty wymagane
    w Polsce i UE.
  • Oferowana technologia pozwala na redukcję strat wynikających z braku
    hermetyzacji instalacji paliwowych.