Ostatni dzwonek dla zielonych technologii

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

Tylko do 8 lutego przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje zielone technologie do konkursu Ministerstwa Środowiska GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Najlepsze technologie włączone będą w kompleksowy program szkoleń i doradztwa, który pozwoli rozwinąć ich skrzydła i umożliwi Polsce włączenie się w globalny „zielony” rynek technologii.

Polska zielona ofensywa technologiczna rozpoczęła się 24 listopada 2009 r. – wtedy właśnie Ministerstwo Środowiska rozpoczęło nabór do nowego innowacyjnego projektu: Akceleratora Zielonych Technologii. Do walki o miano najlepszej polskiej zielonej technologii i wsparcie dla rozwoju firm zaproszone zostały wszystkie firmy (małe, średnie i duże), które dysponują technologiami sprzyjającymi środowisku i klimatowi, którym na drodze do ich pełnego rozwoju i wdrożeń za granicą mają jeszcze bariery do pokonania: nieznajomość prawa patentowego, trudności finansowe czy brak promocji.

– Ekologia i biznes w jednym – to możliwe – w kraju i za granicą! Zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich przedsięwzięć do konkursu i rejestrowania się na portalu technologii: www.greenevo.gov.pl – zachęca Agnieszka Kozłowska – Korbicz, koordynator projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii z Ministerstwa Środowiska. 

Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany, żeby promować polskie technologie środowiskowe i wspierać rozwój przedsiębiorstw w tym zakresie oraz by pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotować je do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami.

W pierwszym etapie projektu Ministerstwo Środowiska wybierze spośród zgłoszonych do 8 lutego br. technologii najlepsze projekty, uwzględniając m.in. ich ocenę naukowo-techniczną technologii, możliwości promowania i wsparcie w dalszym rozwoju. Akceleracji będą podlegały technologie stosowane w firmach, a nie firmy. Najlepsze projekty otrzymają dzięki GreenEvo unikalną pomoc w rozwinięciu ich zielonych skrzydeł: wsparcie doradcze w zakresie prawa dotyczącego transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy oraz marketingowej strategii działań. Po naborze technologii zadaniem GreenEvo będzie wsparcie przedsiębiorstw oraz stworzenie publikacji obejmującej pierwsze w Polsce badania rynku technologii i prezentację uczestników konkursu. Ten katalog stanie się podstawową informacją o polskim zielonym rynku dla partnerów zagranicznych i narzędziem ich promocji na całym świecie, m.in. dzięki dystrybucji przez polskie placówki dyplomatyczne.

Dodatkowo działająca w projekcie internetowa platforma www.greenevo.gov.plpozwala na ciągłe inicjowanie kontaktów i transferu technologii oraz skoncentrowaniu w jednym miejscu wyspecjalizowanych informacji.

Na www.greenevo.gov.pl projekty prezentowane są w 7 obszarach tematycznych:

  1. Technologie niskoemisyjne
  2. Czyste technologie węglowe
  3. Rozwiązania organizacyjne lub softwearowe sprzyjające oszczędności energii
  4. Technologie OZE
  5. Technologie wodno – ściekowe
  6. Technologie energooszczędne
  7. Technologie – gospodarka odpadami.

Korzyści dla firm dysponujących zielonymi technologiami z włączenia do projektu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii to w przede wszystkim lepsze rozpoznanie rynku dla danej technologii, uzyskanie fachowego wsparcia w jej rozwoju (prawnego, finansowego i promocyjnego) oraz jej promocja zagraniczna. Poprzez obecność na platformie www.greenevo.gov.plmożliwe jestpozyskiwanie nowych kontaktów iwymiana informacji o globalnym rynku proklimatycznych technologii.

Akcelerator Zielonych Technologii to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. Partnerzy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych w trakcie uczestnictwa w projekcie.

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór technologii do udziału w projekcie już 22 lutego 2010 r. na stronie www.greenevo.gov.pl i www.mos.gov.pl.

 ***

Więcej informacji:

www.greenevo.gov.pl

Magda Sikorska

Rzeczniczka prasowa, Ministerstwo Środowiska

tel. 0 695 100 978

Agnieszka Kozłowska-Korbicz

Koordynator projektu GreenEvo

E-mail: agnieszka.kozł 

Tel. +48 (22) 579 28 55,  Kom.: + 48 (0) 695 100 973,  Fax: + 48 (22) 579 28 19

 ***

Projekt został przygotowany w Ministerstwie Środowiska w ramach obsługi polskiej Prezydencji COP 14, czyli Konferencji Klimatycznej ONZ, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 r. COP 14 był najważniejszym forum globalnych negocjacji politycznych na temat zmian klimatu, a polski Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki, do kolejnej konferencji w Kopenhadze w grudniu 2009 r., pozostaje Prezydentem tego procesu. AZT jest zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, której przyjęcie było jednym z osiągnięć poznańskiej konferencji. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie.

***

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju, tak aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

www.mos.gov.pl