Oprogramowanie wspierające optymalizacją zużycia mediów energetycznych

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla wszystkich przedsiębiorstw, które chcą obniżyć i kontrolować swoje koszty mediów elektrycznych (prądu, ciepła, wody, gazu i innych), oferujemy usługi doradcze i kompleksowe rozwiązanie pomiarowo-informatyczne, umożliwiające znaczną redukcję ww. kosztów. W przeciwieństwie do konkurencji, wyróżnia nas doświadczenie zdobyte w czasie realizacji ponad 100 projektów, integracja urządzeń pomiarowych różnych producentów i różnych mediów oraz zaawansowana funkcjonalność raportowania i analizy danych.

ERCO.Net to zintegrowany system rejestracji i analizy przygotowany do współpracy z urządzeniami pomiarowymi różnych mediów i wielkości fizycznych. Stanowi doskonałe narzędzie dla klientów zainteresowanych systemami pozwalającymi na monitorowanie i analizowanie zużycia wszystkich mediów energetycznych oraz podstawowych wielkości fizycznych, a także kontrolowanie poprawności przebiegu procesów produkcyjnych. Stworzony na bazie nowoczesnej technologii pomiarowej i informatycznej, ERECO.Net pozwala na dopasowanie poszczególnych funkcji do indywidualnych potrzeb klienta. System może stanowić zarówno dobrze rozbudowane narzędzie dostosowane do nowych, rynkowych zasad rozliczeń z poszczególnymi dostawcami mediów, jak i do analizy rozpływu i bilansowania zużycia wszystkich nośników energii, pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi (organizacjami obcymi, wydziałami, budynkami). ERECO.Net jest wyposażony w opcje analityczne, prognostyczne, planistyczne i symulacyjne.

NMG Sp. z o.o. jest liderem w Polsce w dostarczaniu profesjonalnych systemów informatycznych, wspomagających racjonalne zarządzanie gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwach. Do największych firm w Polsce, korzystających z naszych usług należą między innymi: Carrefour Polska Sp. z o.o. Krajowa Spółka Cukrowa S.A.; Polfa Pabianice; Panasonic Energy Poland S.A.;
TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o.; Unilever; Grupa Saint-Gobain; Grupa Sokołów S.A.; a także Huty wśród nich Huta Będzin S.A. Zaistnieliśmy również na rynku zagranicznym dokonując wdrożenia w Panasonic Energy Belgium S.A. w Belgii, polegającego na opomiarowaniu urządzeń produkcyjnych pod kątem energochłonności, z wykorzystaniem liczników energii oraz modernizacji układu pomiarowo – rozliczeniowego.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Wielomedialność – ERCO.Net wspomaga gospodarkę mediami (energią,
  gazem, wodą, ciepłem, powietrzem, ściekami i innymi), może także śledzić
  prawidłowość przebiegu procesu produkcyjnego oraz monitorować
  jego parametry tj. temperatura, ciśnienie, wilgotność.
 • Modułowość – ERCO.Net pozwala klientowi decydować, które moduły
  systemu będzie wykorzystywał. Aplikacja obok akwizycji danych pomiarowych,
  może zawierać złożone opcje analityczne, prognostyczne, planistyczne
  i symulacyjne.
 • Elastyczność – ERCO.Net umożliwia dowolne definiowanie taryf i umów,
  jest doskonałym narzędziem do prowadzenia rozliczeń, zarówno z wieloma
  dostawcami, jak i odbiorcami.
 • Korzyści finansowe – ERCO.Net pozwala osiągać oszczędności z tytułu
  zużycia mediów energetycznych, dzięki kompleksowemu wykorzystaniu
  dostępnych ww. opcji.