Nowe technologie energetyczne zmienią świat

Ameryka ma mnóstwo gazu. Dzięki zmianom w technologii wydobycia własne zapasy tego paliwa wystarczą jej na ok. 100 lat. Jeśli technologie te wprowadzono by w Europie mogłyby zmienić euroazjatycki krajobraz geopolityczny – pisze „Wall Street Journal”.

Postęp w technologii wiercenia i wydobywania gazu z niekonwencjonalnych źródeł takich jak łupki sprawił, że USA z importera mogą stać się eksporterem tego surowca. Ma to olbrzymi wpływ na amerykańska gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne – pisze nowojorski dziennik.

Jako potencjalne regiony, w których można będzie wydobywać gaz taką metodą gazeta wymienia Niemcy, Szwecję i Polskę. Według gazety, regiony te mają podobną budowę geologiczną jak bogate złoża w USA czy Kanadzie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna i amerykańskie ministerstwo energetyki szacują, że złoża wystarczyłyby na pokrycie obecnego europejskiego importu gazu przez 40 lat. A według wielu ekspertów szacunki te są zaniżone – przekonuje „WSJ”(…)

Źródło: http://srodowisko.ekologia.pl/zrodla-energii/Nowe-technologie-energetyczne-zmienia-swiat,12060.html