Najlepsi z najlepszych nagrodzeni

17 liderów polskich zielonych technologii odebrało z rąk Ministra Środowiska Andrzeja Kraszewskiego statuetki Laureatów GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii. Ministerstwo Środowiska już po raz drugi nagrodziło nimi najbardziej konkurencyjne i innowacyjne rozwiązania prośrodowiskowe mające szansę stać się naszymi hitami eksportowymi. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 października w Warszawie podczas uroczyetj Gali, podsumowującej kilkumiesięczne działania w ramach projektu.

Druga edycja konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest obecnie w fazie intensywnego transferu zielonych rozwiązań do państw na całym świecie. Podczas Gali podsumowano dotychczasowe działania podjęte od początku 2011 roku i oficjalnie nagrodzono firmy-laureatów GreenEvo przekazując na ich ręce statuetki, potwierdzające przynależność firm do grona polskich liderów zielonych technologii.

W tym roku spośród 36 zgłoszonych do programu projektów, 21 rozwiązań (proponowanych przez 19 firm) zdołało zakwalifikować się do udziału w etapie kompleksowego rozwoju, a 17 zostało laureatami.

Statuetki GreenEvo odebrali przedstawiciele firm: APANET S.C. Andrzej Lis, Piotr Leszczyński, APS Energia S.A., ATON-HT S.A., Chemadex S.A., CTE Carbotech Engineering Sp. z o.o., DAGAS Sp. z o.o., EKOTOP Roman Sobczyk, Fu-Wi Sp. z o.o., MULTICHEM Eko Sp. z o.o., NMG Sp. z o.o., POLIMAT EKO Sp. z o.o., PROCOM SYSTEM S.A., PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., REDOR Sp. z o.o., WSK Kraków Sp. z o.o. i Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o.o. Ich technologie pomagają zmniejszyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, dotyczą gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, gospodarki wodnej czy geotermii.

– Jednym z priorytetów Ministerstwa Środowiska jest wspieranie rozwoju polskich rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ich międzynarodowy transfer. W trakcie dwóch edycji konkursu GreenEvo udało się wyselekcjonować 30 sprawdzonych i skomercjalizowanych w Polsce zielonych technologii. Jego laureaci – dzięki udziałowi w projekcie – otrzymali intensywne wsparcie w procesie ekspansji na rynki zagraniczne – powiedział Minister Środowiska Andrzej Kraszewski podsumowując dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu.

Od sierpnia firmy – laureaci I i II edycji projektu – wzięły udział w szeregu misji gospodarczych i handlowych wraz z przedstawicielami polskiego rządu, a także licznych targach i konferencjach. Swoje technologie prezentowały dotychczas w Indiach, na Ukrainie, w Rosji, Wietnamie i Kazachstanie. Wyjazdy stanowiły szansę na nawiązanie kontaktów handlowych, prowadzenie rozmów business-to-business oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami obu edycji. Laureaci projektu otrzymali także wsparcie doradcze i merytoryczne ze strony ekspertów projektu GreenEvo w transferze technologii.

Jeszcze w tym roku planowane są misje gospodarcze do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Armenii, Algierii, Azerbejdżanu i Mołdawii. Pod koniec 2011 r. ukaże się natomiast raport GreenEvo – Rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich technologii cz. III., zawierający opisy stanu rozwoju zielonych technologii na rynkach Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, krajów Zatoki Perskiej, Armenii i Ukrainy. Raport będzie także obejmował opisy programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) oraz instrumentów wsparcia dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii.

Pełna lista liderów oraz wybranych do projektu technologii w załączeniu.