Najlepsi na zielony technologiczny start

GreenEvo – zielona evolucja technologiczna

Trwa globalny wyścig o udział w rozwijającym się rynku zielonych technologii. Ministerstwo Środowiska zwiększa polskie szanse: wybrano pierwsze zielone technologie, które w ramach projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii otrzymają szanse na kompleksowy rozwój, a najlepsi na promocję za granicą. Suszarnia odpadów ściekowych, kolektory słoneczne czy inteligentne lampy uliczne – to przykłady rozwiązań, które tworzą grupę 29 potencjalnych zielonych hitów eksportowych Polski! 

Aż 29 technologii zakwalifikowało się do projektu kompleksowego rozwoju, który dla każdego z projektów może zakończyć się promocją zagraniczną w ramach innowacyjnego projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Liczba projektów nadesłanych przez przedsiębiorstwa i instytucje przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów – zgłoszono ich aż 57 w 7 obszarach. Kapituła konkursu złożona z wybitnych ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości i technologii oraz przedstawicieli instytucji rządowych, pod przewodnictwem Bernarda Błaszczyka, podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, zakwalifikowała do udziału w projekcie najciekawsze polskie rozwiązania w zakresie zielonych technologii, posiadające największy potencjał do rozwoju. Przez kolejne pół roku ich rozwój nabierze rozpędu: będą szczególnie wspierane, m.in. poprzez indywidualne doradztwo, szkolenia z prawa patentowego, pozyskiwania funduszy i promocji.

– GreenEvo to polska szansa na udział w toczącym się ciągle podziale tortu, którym jest globalny rynek zielonych technologii. Zainicjowany przez mojego poprzednika, ministra Macieja Nowickiego projekt teraz wkracza w decydujący etap. Na konkretnych przykładach pokażemy, jak przyspieszyć rozwój polskiego zielonego rynku innowacji. Konsekwencją w przyszłości będzie zazielenianie naszych przyszłych zysków  – powiedział minister środowiska, Andrzej Kraszewski.

Kwalifikując technologie do udziału w projekcie, kapituła konkursu brała pod uwagę m.in.: istniejąca linia produkcyjna (technologia posiada przynajmniej jedno wdrożenie) czy fakt posiadania KRS na terenie Polski. W dalszej kolejności oceniane będą także potencjał do rozwoju, ocena naukowo – techniczna, potencjał biznesowy i promocyjny.

– Liczba zgłoszeń – 57, znacznie przekroczyła nasze oczekiwania w pierwszej edycji konkursu. Otrzymaliśmy wiele bardzo dobrych aplikacji, co utwierdza nas tylko w przekonaniu, że Polska posiada ogromny potencjał w rozwijaniu i promocji swoich zielonych technologicznych rozwiązań. Wszystkie problemy, które stoją wciąż na drodze rozwoju wybranej do udziału w konkursie grupy, postaramy się wspólnie pokonać  – podsumowuje obrady kapitułyBernard Błaszczyk, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i przewodniczący kapituły konkursu.

Wśród zakwalifikowanych do udziału w projekcie technologii są rozwiązania reprezentujące wszystkie wyszczególnione obszary projektu, to znaczy: energię odnawialną, energooszczędność, rozwiązania wodno-ściekowe, wsparcie gospodarki odpadami, technologie węglowe i niskoemisyjne. Są to m.in. suszarnia odpadów ściekowych, kolektory słoneczne czy inteligentne lampy uliczne. Ale także nowatorska technologia odzysku odpadów niebezpiecznych czy produkcja ekologicznego paliwa. Większość z nich to hermetyczne dla laików rozwiązania, które jednak mają ogromny potencjał użyteczności i powszechnego wykorzystania. Już na etapie oceny wniosków widać niektóre braki technologii, którym łatwo da się zaradzić – dodaje Agnieszka Kozłwska – Korbicz, koordynatorka GreenEvo. 

Wybór najlepszych 29 projektów rozpoczyna kolejny etap projektu: niemal półroczny okres indywidualnego doradztwa i unikalnej pomocy w rozwinięciu ich zielonych skrzydeł. Projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii zapewni technologiom wsparcie doradcze w zakresie transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy oraz strategii działań marketingowych. Najciekawsze projekty wyłonione w drugim etapie konkursu będą promowane poprzez portal internetowy GreenEvo.gov.pl oraz unikalny katalog, który będzie łączył prezentację najciekawszych technologii z unikalnymi danymi na temat polskiego rynku technologii. Jego wydanie jest planowane jest na jesień.

Technologie, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie wciąż mają szansę na rozwój: start w kolejnych edycjach konkursu i stałą obecność na portalu GreenEvo.gov.pl dostępnym dla wszystkich użytkowników, którzy chcą wypromować swoje technologie.

Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany w celu promocji polskich technologii środowiskowych i wspierania rozwój przedsiębiorstw w tym zakresie. W trakcie realizacji pomaga polskim firmom, zaangażowanym w rozwój zielonych technologii, w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowuje je do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami.

Projekt nie oferuje finansowania wprost, lecz ma za zadanie nauczyć, jak stale rozwijać daną technologię. Akceleracji, czyli przyspieszeniu, podlegają technologie, a nie konkretne firmy.

Pełna lista uczestników oraz nagrodzonych i wyróżnionych firm na stronie projektu: http://www.greenevo.gov.pl/pl/konkurs/

Więcej informacji:

www.greenevo.gov.pl

 

Magda Sikorska

Rzeczniczka prasowa, Ministerstwo Środowiska

e-mail: 

tel. kom.: +48 (0) 695 100 978

 

Agnieszka Kozłowska-Korbicz

Koordynator projektu GreenEvo

e-mail: agnieszka.kozł 

tel.: +48 (22) 579 28 55, tel. kom.: + 48 (0) 695 100 973, fax: + 48 (22) 579 28 19

 

Biuro prasowe:

Dariusz Wałach, Ciszewski PR

e-mail: 

tel.: +48 (22) 488 42 38, tel. kom.: + 48 (0) 668 008 608.

 

***

Projekt został przygotowany w Ministerstwie Środowiska w ramach obsługi polskiej Prezydencji COP 14, czyli Konferencji Klimatycznej ONZ, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 r. COP 14 był najważniejszym forum globalnych negocjacji politycznych na temat zmian klimatu, a polski Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki, do kolejnej konferencji w Kopenhadze w grudniu 2009 r., pełnił funkcję Prezydenta tego procesu. GreenEvo – AZT jest zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, dokumentem, którego przyjęcie było jednym z osiągnięć poznańskiej konferencji. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie.

***

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju, tak aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

www.mos.gov.pl