Mobilne brykieciarki BIOMASSER ®

Blog page

Charakterystyka technologii:

Mobilne brykieciarki BIOMASSER® do produkcji ekologicznego Złotego Węgla ze słomy i siana dojadą wszędzie tam, gdzie składowany jest surowiec.

Od dziś brykiety ze słomy i siana można produkować w dowolnym miejscu – bezpośrednio przy stogu w szczerym polu, na polnej drodze albo w stodole. Co więcej, BIOMASSER® brykietuje wilgotną agro-biomasę, bez konieczności jej suszenia.

A wszystko przy najniższych kosztach zakupu i eksploatacji.

Technologia BIOMASSER® to brykietowanie słomy o wilgotności 15%-30% bez konieczności uprzedniego suszenia materiału. BIOMASSER® brykietuje naturalne surowce bez dodawania klejów, lepiszczy itp. substancji. W efekcie powstaje stuprocentowe ekologiczne paliwo opałowe – brykiety ze słomy nazywane „złotym węglem”. Wydajność linii brykietowania BIOMASSER® wynosi do 1.120 kg/h, a rozdrabniania TOMASSER® do 3.300 kg/h. Zużycie energii elektrycznej w całym procesie produkcji jest bardzo niskie.

W zależności od wielkości instalacji, wynosi średnio 60÷80 kWh na 1 tonę wyprodukowanych brykietów. Technologia działa na zasadzie podgrzewania i ściskania rozdrobnionej biomasy, podawanej do komory śrubowej brykieciarki i wyprowadzanej na zewnątrz w postaci gotowego brykietu.

Technologia brykietowania wilgotnej agrobiomasy BIOMASSER® znajduje zastosowanie w instalacjach do zagęszczania odpadów rolniczych, głównie słomy, siana, materiałów trawiastych, przeznaczonych na cele energetyczne.

Najnowszym rozwiązaniem oferowanym przez firmę Asket jest linia BIOMASSER® MOBILE. To kompletny zestaw urządzeń do brykietowania zabudowany na przyczepie kołowej. BIOMASSER® MOBILE przeznaczony jest do brykietowania słomy i materiałów trawiastych w warunkach polowych, bezpośrednio przy stogu. Linia produkcyjna składa się ze stołu podawczego balotów słomy, rozdrabniacza TOMASSER®, zasobników sieczki oraz brykieciarek, a jej wydajność wynosi do 840 kg/h. Maszyny zasilane są z sieci elektrycznej lub agregatu prądotwórczego. Ostatnia realizacja BIOMASSER® MOBILE, wykonana dla klienta ze Szwecji, zasilana jest z generatora prądu zamontowanego na przyczepie kołowej, a jej wydajność wynosi do 420 kg/h.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Prosta obsługa maszyn nie wymaga specjalnych kwalifikacji personelu.
  • Nie trzeba suszyć surowca przed brykietowaniem, co eliminuje ryzyko zagrożenia
    pożarowego oraz koszt posiadania i utrzymania suszarni.
  • Elastyczna konfiguracja wydajności – można ją zwiększać poprzez dodawanie
    kolejnych brykieciarek do istniejącej linii.
  • Maszyny są ciche i „lekkie”, nie podlegają procedurom budowlanym.