Misja handlowa na Ukrainę w dniach 12-14 czerwca

W dniach 12-14 czerwca 2013 r. w Kijowie przebywała grupa przedstawicieli polskich firm – laureatów projektu „GreenEvo”.

Celem wizyty polskich przedsiębiorców była prezentacja oferowanych przez te firmy urządzeń i technologii mających zastosowanie w sferze ochrony środowiska, gospodarce komunalnej i energetyce (w tym energetyce odnawialnej), a także przeprowadzenie rozmów z potencjalnymi partnerami dla tych firm na Ukrainie.

Jednym z elementów misji handlowej była wizyta zaproszonych firm w Ministerstwie Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy.

W tegorocznej wizycie firm-lauretaów projektu „GreenEvo” na Ukrainie wzięli udział przedstawiciele następujących firm z Polski:

– ASKET – technologie brykietowania wilgotnej biomasy;
– JAKUSZ – utylizacja amunicji;
– MAKROTERM – technika grzewcza dla budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
– Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz – technologia przetwarzania odpadów plastikowych w paliwo płynne;
– Promar – systemy zarządzania zużyciem energii elektrycznej, ciepła, wody i gazu w budynkach mieszkalnych;
– PP Eko – technologie produkcji czystej wody technologicznej;
– FU-Wi – urządzenia grzewcze na biomasę;
– Multichem Eko – technologie przerobu odpadów;
– Dagas – katalizatory spalania oraz pirolityczne procesy utylizacji odpadów; – Hydroergia – usługi związane z budową, rozbudową oraz modernizacją elektrowni wodnych;
– Promis – biopaliwa, biomasa;
– Prote – kompleksowa usługa rekultywacji jezior;
– Energo Natura – system oczyszczania wody;
– Ensol – producent kolektorów słonecznych;
– M3System – producent samonośnych systemów zabudowy opartych na spienionym polistyrenie.