MISJA HANDLOWA DO ROSJI. FORUM GOSPODARCZE POLSKA – SYBERIA, POLSKA – AŁTAJ.

W ubiegłym tygodniu, w dniach 4-6.09.2013r., w Rosji odbyła się kolejna misja handlowa laureatów projektu GreenEvo. Tym razem na zaproszenie Ambasady RP uczestniczyliśmy
w Forum Gospodarczym Polska-Syberia w Nowosybirsku oraz Forum Gospodarczym Polska – Ałtaj w Biełokurichu.

4 września polska delegacja firm odwiedziła Nowosybirsk. Na Forum Gospodarczym Polska-Syberia powitał zgromadzonych Gubernator Obwodu Nowosybirskiego Pan W. Jurczenko oraz Ambasador RP w Federacji Rosyjskiej Pan W. Zajączkowski. Na posiedzeniu plenarnym pod tytułem „Perspektywy współpracy gospodarczej Polski i Syberii – technologie ekologiczne, gospodarka miejska, sektor rolno-spożywczy”, projekt GreenEvo oraz jego laureatów zaprezentowała pani Marzena Brzychcy – specjalista ds. wyjazdów zagranicznych. Swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele regionów Syberyjskiego Okręgu Federalnego, przedstawiciel Obwodu Nowosybirskiego oraz senator J. Sępioł, który przygotował wystąpienie na temat Polsko – Rosyjskiej współpracy międzyregionalnej. Z Polski przybył również Pan J. Bełdowski, Wiceprezes BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz Pani A. Hanzel, Wiceprezes KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A.).

Po części oficjalnej miały miejsce spotkania biznesowe (B2B), które cieszyły się dużym zainteresowaniem rosyjskich firm.

Następnego dnia cała delegacja z Polski wyjechała z Nowosybirska do Kraju Ałtajskiego, aby 6 wrzesnia uczestniczyć w Forum Gospodarczym Polska – Ałtaj. Wydarzenie odbyło się w Budynku Administracji Kraju Ałtajskiego. Zebranych powitał Wicegubernator Kraju Ałtajskiego oraz W. Zajączkowski, Ambasador RP w FR. Podczas posiedzenia plenarnego „Perspektywy współpracy gospodarczej Polski i Ałtaju– technologie ekologiczne, gospodarka miejska, sektor rolno-spożywczy, branża turystyczna”, wszyscy obecni na forum laureaci projektu GreenEvo, mieli szansę zaprezentować swoje innowacyjne technologie. Wystąpił również senator Sępioł, a przedstawiciel polskiej administracji regionalnej wygłosił przemówienie na temat „Roli władz regionalnych i miejscowych w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, a także w zakresie gospodarki komunalnej”.

Po wydarzeniu uczestnicy forum spotkali się na lunchu i rozmowach B2B, wraz z firmami rosyjskimi z tego regionu.