Misja do Mińska

W środę, 3 kwietnia w Mińsku – stolicy Białorusi, odbyło się Polsko – Białoruskie Forum Biznesowe z udziałem Katarzyny Kacperczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Andrzeja Dychy – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP oraz Aleksandra Gurianowa – Wiceministra Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi. Było to pierwsze przedsięwzięcie o charakterze gospodarczym pomiędzy naszymi krajami na tak wysokim szczeblu od 2009 roku.

Na Forum nie mogło zabraknąć GreenEvo, zwłaszcza że jednym z wiodących tematów Forum był poświęcony współpracy w dziedzinie zielonych technologii. Polską ofertę współpracy w tym zakresie zaprezentowała Agnieszka Kozłowska – Korbicz, Koordynator Projektu GreenEvo. Przedstawiła formułę oraz założenia GreenEvo, programu skierowanego do polskich ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska z sukcesem od 2009 roku. W Forum wzięli udział przedstawiciele laureatów GreenEvo (firm: Asket, Makroterm, Redor, Izodom 2000 Polska, Hydroergia, Frapol oraz URSUS S.A.), a także reprezentanci białoruskiego biznesu, administracji centralnej i samorządowej.

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych relacji ekonomicznych oraz szansą na zawarcie nowych kontraktów handlowych pomiędzy naszymi krajami, także w zakresie transferu zielonych technologii – skomentowała Agnieszka Kozłowska-Korbicz, Koordynator projektu.

Program misji uwzględniał również spotkanie w białoruskim Ministerstwie Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska z udziałem Ministra Vladimira Tsalko, gdzie podjęte zostały rozmowy na temat możliwości wykorzystania biomasy i implementacji na rynku białoruskim polskich zielonych technologii wspieranych w ramach projektu GreenEvo. Sam projekt jest na Białorusi nie tylko znany, ale również doceniany i podziwiany. Gospodarzy spotkania bardzo interesowały mechanizmy, jakimi projekt się posługuje. Ministerstwo Środowiska Białorusi przygląda się sukcesom polskich firm i rozwojowi sektora zielonych technologii Polsce. Docelowo, Białorusini chcieliby powielić nasze osiągniecia.

Duże znaczenie dla całej misji GreenEvo na Białorusi miało również spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego. Polskiej delegacji w trakcie tego wydarzenia przewodniczyła Minister Katarzyna Kasperczyk oraz Ambasador RP w Mińsku Leszek Szerepka. Spotkanie było poświęcone analizie gospodarki naszego sąsiada pod względem wykorzystania dostępnych funduszy międzynarodowych na modernizację Białorusi w zakresie ochrony środowiska oraz wsparciu transferu polskich zielonych technologii. Jak pokazuje doświadczenie z innych rynków, na których obecni są laureaci projektu GreenEvo, takie wsparcie jest bardzo wydajnym sposobem unowocześnienie gospodarki dzięki implementacji naszych ekoinnowacyjnych technologii.