Minister Środowiska z wizytą w Finlandii

Innowacje ekologiczne w regionie Morza Bałtyckiego – były tematem polsko-fińskiego seminarium z udziałem ministrów środowiska Polski – prof. Andrzeja Kraszewskiego i Finlandii – Pauli Lehtomäki. Spotkanie odbyło się 12 października br. w Helsinkach.

Podczas seminarium omawiano m.in. Bałtycki Plan Działania. Poruszono też kwestie związane z finansowaniem ochrony środowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spotkanie było również okazją do promocji projektu Ministerstwa Środowiska GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, którego celem jest wspieranie aktywności międzynarodowej polskich technologii prośrodowiskowych. Swoje zielone technologie zaprezentowało dziesięć z trzynastu polskich firm – ekologicznych innowatorów wyłonionych przez Ministerstwo Środowiska w ramach projektu.

Seminarium poprzedziło spotkanie polskiej delegacji pod przewodnictwem ministra Andrzeja Kraszewskiego z fińską minister środowiska PauląLehtomäki. Tematem rozmów były m.in. przygotowania Polski do objęcia przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku. Poruszono także kwestie dotyczące zmian klimatu, ochrony Morza Bałtyckiego oraz sprawy związane z Międzynarodowym Zarządzaniem Środowiskiem (IEG).

Źródło: Ministerstwo Środowiska