Mieszadła zanurzalne pędniki i mieszadła zanurzalne pompujące

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz biogazowni, które poszukują skutecznych, energooszczędnych i nowoczesnych rozwiązań zapobiegających powstawaniu osadów w zbiornikach, oferujemy mieszadła zanurzalne, mieszadła pompujące oraz mieszadła pionowe. W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych, zastosowanie naszej technologii umożliwia prawidłowe mieszanie, intensyfikację reakcji fizykochemicznych oraz procesów biologicznych zachodzących w osadach czynnych.

Mieszadła firmy Redor to urządzenia mechaniczne złożone z wirnika, przekładni, silnika elektrycznego i stalowej konstrukcji nośnej. Mieszadła zanurzalne są stosowane przede wszystkim w oczyszczalniach ścieków. Mogą być także stosowane w gospodarstwach rolnych, przemyśle chemicznym, celulozowo-papierniczym, spożywczym i w energetyce. Zapobiegają powstawaniu osadów w zbiornikach, używane są w procesach biochemicznych usuwania węgla organicznego, azotu i fosforu (denitryfikacja, nitryfikacja, defosfatacja). Homogenizują osad czynny i wspomagają jego pracę. Przeznaczone są do wprawiania w ruch cieczy, ujednorodniania jej składu, zapobiegania sedymentacji, nadania cieczy określonego kierunku przepływu oraz pokonania oporów przepływu cieczy cyrkulującej w otwartych zbiornikach, rowach, kanałach. Stosuje się je do intensyfikowania zachodzących w cieczach reakcji fizyko-chemicznych i procesów biologicznych.

Mieszadła firmy Redor mogą być stosowane w oczyszczalniach ścieków: reaktory biologiczne-nitryfikacja, denitryfikacja, defosfatacja, komory uśredniania, osadniki wtórne, zbiorniki retencyjne, zbiorniki wody deszczowej, pompownie ścieków, wydzielone komory fermentacyjne, zbiorniki szlamu, zbiorniki gnojowicy, w stacjach uzdatniania wody: osadniki, zbiorniki wody deszczowej, akcelatory w biogazowniach: reaktory osadu fermentacyjnego I i II stopnia,wydzielone komory fermentacyjne. Firma Redor Sp. z o.o. sukcesywnie dostarczała i dostarcza mieszadła zanurzalne, pompujące oraz mieszadła pionowe do większości oczyszczalni w Polsce. Na przestrzeni ostatnich kilku lat współpracowaliśmy i współpracujemy z ponad 350-cioma kontrahentami, którzy realizują zakupy mieszadeł w naszej firmie. Od roku 2010 firma Redor posiada partnera handlowego w Korei Południowej, z którym na przestrzeni dwóch ostatnich lat z powodzeniem realizuje szereg dostaw mieszadeł zanurzalnych
oraz pompujących do największych oczyszczalni w tym kraju.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Wysokiej klasy urządzenia w bardzo przystępnej cenie.
 • Na etapie doboru mieszadeł pełna optymalizacja pomiędzy najlepszymi
  parametrami pracy mieszadeł, a zużyciem energii, co pozwala obniżyć
  koszty ich eksploatacji.
 • Produkcja urządzeń w 90% z polskich komponentów, bazująca na własnym
  parku maszynowym, wykorzystująca system zarządzania jakością ISO
  i stanowiska prób testowych mieszadeł zanurzalnych oraz pompujących.
 • Przejrzysta i dogodna polityka serwisowo-gwarancyjna oraz bieżący
  dostęp do części zamiennych.
 • Sprawdzona technologia poparta 18-letnim doświadczeniem i potwierdzona
  licznymi referencjami.