MIĘDZYNARODOWE KONTRAKTY POLSKICH ZIELONYCH FIRM NA PRZYKŁADZIE FIRMY ASKET ROMAN DŁUGI

Dzięki misji handlowej w ramach projektu GreenEvo, 21.06.2012 r. w Ryszkach w Mołdawii firma Asket oficjalnie przekazała do eksploatacji pierwsze pięć linii technologicznych Biomasser partnerom z tego kraju. Rozwiązanie wspomoże redukcję emisji gazów cieplarnianych w Mołdawii oraz będzie stymulować promocję odnawialnych źródeł energii na tamtejszym rynku.

Biomasser to mobilne maszyny do produkcji ekologicznego brykietu ze słomy i siana. Wyjątkowość rozwiązania polega na możliwości jego zastosowania w dowolnym miejscu oraz przemieszczania urządzenia w razie potrzeby. Technologia Asket została nagrodzona w I edycji GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Umożliwiło to firmie promocję swojego rozwiązania na rynkach międzynarodowych.

Każda tego typu transakcja to dołożenie polskiej cegiełki do budowy globalnej gospodarki niskoemisyjnej. Cieszę się, że udowadniamy, że jesteśmy zdolni do innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Nawiązanie współpracy w tym przypadku było wynikiem udziału Asket w projekcie Ministerstwa Środowiska – GreenEvo i jestem przekonany, że ten projekt wygeneruje w niedalekiej przyszłości jeszcze wiele podobnych transakcji z korzyścią dla polskich firm w nim uczestniczących, jak też ich zagranicznych partnerów. – mówi Marcin Korolec, Minister Środowiska.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele rządów i biznesu z Mołdawii, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Rumunii. Rozmawiali oni m.in. o możliwościach transferu polskich zielonych technologii na kolejne rynki zagraniczne.

Brykieciarki Biomasser są już z powodzeniem wykorzystywane w Tanzanii, w ramach projektu „KeepMwanga Green”. Ma on na celu ograniczenie wycinki drzew wykorzystywanych jako paliwo. Dzięki Biomasser drewno zastępuje się brykietem produkowanymi z lokalnych traw.

GreenEvo to autorski projekt Ministerstwa Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest promocja polskich zielonych technologii na rynkach zagranicznych oraz wspieranie ich eksportu. Laureaci GreenEvo mogą liczyć na szereg różnych form wsparcia – od udziału w zagranicznych misjach handlowych po dofinansowanie ze środków wspierania eksportu. Skuteczność programu potwierdzają sukcesy firm biorących w nim udział. Laureaci dwóch dotychczasowych edycji GreenEvo poprawili średnio o ponad 30 proc. swoje wyniki finansowe, a ponad połowa z nich zwiększyła zatrudnienie.

Z projektem GreenEvo mogli się także zapoznać uczestnicy trwającego pod koniec czerwca br. szczytu w Rio de Janeiro. Został on zaprezentowany wszystkim zainteresowanym państwo w trakcie wydarzenia współorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska.

Źródło: http://www.mos.gov.pl/ (21.06.2012)

http://tech.wp.pl/kat,130036,title,Polska-technologia-podbija-Azje,wid,15023989,wiadomosc.html?ticaid=1f657&_ticrsn=3