LMS - Logic Managing System

Blog page

LMS – Logic Managing System

LMS (Logic Managing System) to połączenie interaktywnego sterowania obiektów przez człowieka z matematyczną logiką wzorców teoretycznych, co powoduje znaczną oszczędność energii w mieszkaniach, domach, obiektach użyteczności publicznej. W oparciu o skonstruowane, bezprzewodowe sterowniki o ultra niskim zużyciu prądu, stworzono możliwość produkcji urządzeń, które na pojedynczej baterii litowej potrafią pracować nawet 20 lat bez potrzeby wymiany tej baterii. Średni pobór prądu sterownika wynosi 400-800nA, a w trybie standby 50nA.

Pozwala to na zamontowanie miniaturowych sterowników np. w głowicach termostatów kaloryferów, klamkach okiennych, termostatach bezprzewodowych, nawiewnikach jak również w licznikach wody, gazu, gdzie nie ma dostępu do ciągłego zasilania. Urządzenia te mogą pracować nawet 20 lat bez wymiany baterii. Tak wysoka sprawność energetyczna rozwiązuje problem Smart Meteringu, Smart Grid i Smar House dla urządzeń bez dostępu do zasilania. Podkreślić należy, że łączność może być dwukierunkowa, zapewniając zarówno użytkownikowi jak i operatorowi (gazownia, wodociągi, energetyka) możliwość zdalnej kontroli i sterownia. Konsument dodatkowo przestaje być producentem odpadów w postaci zużytych baterii. LMS jest całkowicie polską technologią powstałą na skutek braku odpowiednika dla założonych zastosowań.

System LMS pozwala dostawcom mediów, zarządcom budynków, deweloperom oraz właścicielom domów, mieszkań,
budynków komercyjnych i obiektów użyteczności publicznej oszczędzać energię. Dzięki łączności radiowej, pozwala na zdalny odczyt danych oraz obniżenie kosztów.

LMS otwiera okno na świat inteligentnej i ekologicznej automatyki. Wykorzystuje bezprzewodowe, miniaturowe sterowniki, które można zamontować w urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem, systemem alarmowym, czy przeciwpożarowym, a także w licznikach wody, gazu itp. Urządzenia wyposażone w sterownik LMS zyskują na funkcjonalności i energooszczędności za sprawą inteligentnych pomiarówi sterowania. Moduły radiowe charakteryzuje niski pobór prądu, a pojedyncza bateria litowa wystarczy nawet na 20 lat pracy modułu. LMS posiada bogate możliwości wykorzystania. System zapewnia możliwość zdalnej kontroli nie tylko właścicielom budynków, ale też operatorom usług, np. gazowni, zakładowi energetycznemu, czy wodociągom. Wartością dodaną systemu jest możliwość jego ciągłego rozwoju. Wiąże się to ze stałym udoskonalaniem oprogramowania oraz tworzeniem nowych elementów, w zależności od obszaru zastosowania oraz indywidualnych potrzeb klientów.

LMS jest wykorzystywany m.in. do sterowania urządzeniami grzewczymi – moduł systemu odczytuje stany poszczególnych urządzeń, na przykład klamek okiennych i podejmuje decyzje o włączeniu lub wyłączeniu ogrzewania lub klimatyzatora, czy regulacji temperatury. Firma LARS działa od 1985 roku. Dzięki doświadczeniu, znajomości branży, oraz chęci ciągłego rozwoju i wychodzenia naprzeciw wymaganiom klientów, tworzy rozwiązania, dzięki którym obiekty mieszkalne i użytkowe są bardziej inteligentne, komfortowe i ekologiczne.

• Niezawodność – otwartość, stabilność, duży zasięg i szyfrowana transmisja danych.
• Innowacyjność – inteligentne sterowniki o stale doskonalonej funkcjonalności i możliwościach zastosowania.
• Ekologia – niskie zużycie energii i praca na jednej baterii nawet przez 20 lat.