LMS - Logic Managing System

Blog page

Charakterystyka technologii:

System LMS pozwala dostawcom mediów, zarządcom budynków, deweloperom oraz właścicielom domów, mieszkań, budynków komercyjnych i obiektów użyteczności publicznej oszczędzać energię. Dzięki łączności radiowej, pozwala na zdalny odczyt danych oraz obniżenie kosztów.

LMS otwiera okno na świat inteligentnej i ekologicznej automatyki. Wykorzystuje bezprzewodowe, miniaturowe sterowniki, które można zamontować w urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem,
systemem alarmowym, czy przeciwpożarowym, a także w licznikach wody, gazu itp. Urządzenia wyposażone w sterownik LMS zyskują na funkcjonalności i energooszczędności za sprawą inteligentnych pomiarów i sterowania.
Moduły radiowe charakteryzuje niski pobór prądu, a pojedyncza bateria litowa wystarczy nawet na 20 lat pracy modułu.

LMS posiada bogate możliwości wykorzystania. System zapewnia możliwość zdalnej kontroli nie tylko właścicielom budynków, ale też operatorom usług, np. gazowni, zakładowi energetycznemu, czy wodociągom.

Wartością dodaną systemu jest możliwość jego ciągłego rozwoju. Wiąże się to ze stałym udoskonalaniem oprogramowania oraz tworzeniem nowych elementów, w zależności od obszaru zastosowania oraz indywidualnych potrzeb klientów.

LMS jest wykorzystywany m.in. do sterowania urządzeniami grzewczymi – moduł systemu odczytuje stany poszczególnych urządzeń, na przykład klamek okiennych i podejmuje decyzje o włączeniu lub wyłączeniu ogrzewania lub klimatyzatora, czy regulacji temperatury.

Firma LARS działa od 1985 roku. Dzięki doświadczeniu, znajomości branży, oraz chęci ciągłego rozwoju i wychodzenia naprzeciw wymaganiom klientów, tworzy rozwiązania, dzięki którym obiekty mieszkalne i użytkowe są bardziej inteligentne, komfortowe i ekologiczne.

Korzyści z zastosowania technologii:

  •  Niezawodność – otwartość, stabilność, duży zasięg i szyfrowana transmisja
    danych.
  •  Innowacyjność – inteligentne sterowniki o stale doskonalonej funkcjonalności
    i możliwościach zastosowania.
  •  Ekologia – niskie zużycie energii i praca na jednej baterii nawet przez 20 lat.